UNIKLINIKA úspešne obhájila certifikáciu systému riadenia kvality

0
1107

Po troch rokoch opätovne úspešne obhájilo medicínsko-diagnostické centrum UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi, patriacej do skupiny zdravotníckych zariadení UNIPHARMA, certifikáciu systému riadenia kvality v zmysle ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a pracovnej zdravotnej služby. V praxi úspešné obhájenie znamená záruku kontinuálneho poskytovania kvalitných služieb klientom. Vysoký kvalitatívny štandard UNIKLINIKA dosahuje aj vďaka procesnému modelu riadenia.
Recertifikačný audit potvrdil kvalitné procesné riadenie, ktoré má za následok zlepšenie vnútorného chodu a efektivity viacerých procesov, jasnú formuláciu organizačnej štruktúry a úrovní zodpovednosti. Manažment medicínsko-diagnostického centra UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi vedie svojich zamestnancov k neustálemu a trvalému zlepšovaniu kvality, ktoré má priamy dopad na zvyšovanie spokojnosti klientov.
„Pre nás je najdôležitejšia priama odozva od pacientov a pozitívne hodnotenia spokojnosti UNIKLINIKY našimi klientmi. Recertifikačný audit ale pozitívne skúsenosti istým spôsobom potvrdil a našich zamestnancov ďalej motivuje k proaktívnemu a proklientskému prístupu,“ uviedol Jozef Naščák, riaditeľ Medicínsko-diagnostického centra UNIKLINIKA.
Získaný certifikát systému kvality ISO 9001:2008 má medzinárodnú platnosť a vykonala ho spoločnosť SGS Slovakia, ktorú zastupoval vedúci audítor Ladislav Papík.