Liečebné kúpele Jáchymov začali hlavnú sezónu za účasti novinárov z SR

0
1158

Liečebné kúpele Jáchymov (Léčebné lázně Jáchymov, a.s.) navštívili v dňoch 23. – 25. mája 2014 slovenskí novinári. Novinárska cesta (press trip)bola zameraná na zoznámenie sa s týmito prvými radónovými kúpeľmi na svete a účinnosťou unikátnej liečby kúpaním vo vode s obsahom radónu. V Jáchymovských kúpeľoch ročne prinavracajú zdravie viac ako 20000 klientom, predovšetkým pri chorobách pohybového aparátu, periférneho nervového systému, osteoporóze, metabolických, kožných a CNC ochoreniach, pooperačných a posttraumatických stavoch. Novinári absolvovali prehliadku kúpeľov a zúčastnili sa aj na slávnostnom otvorení hlavnej kúpeľnej sezóny. Slovenskí žurnalisti si na vlastnej koži vychutnali aj blahodarné účinky kúpeľných procedúr v radónovej vode.

,,Kúpele Jáchymov sa v súlade so svojou marketingovou stratégiou aktívne otvárajú ďalším zahraničným hosťom s ponukou účinnej liečby pomocou radónových kúpeľov a profesionálnej fyzikálnej terapie. Máme záujem, aby medzi našich klientov patrili aj hostia zo Slovenska, ktorí k nám zatiaľ zavítajú iba ojedinele. Slováci sa už naučili navštevovať domáce kúpele a sú ochotní investovať do svojho zdravia ako samoplatcovia, ale aj využívať pobyty cez zdravotné poisťovne. Čoraz viac ich však lákajú aj zahraničné kúpele a veľmi dobré skúsenosti s nimi majú sesterské Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice, a.s.),s ktorými tvoria Liečebné kúpele Jáchymov najväčšiu českú kúpeľnú skupinu -Spa& Wellness Nature Resorts,“ povedal generálny riaditeľ oboch spoločností MUDr. Eduard Bláha.

Dodal, že vlani prišlo do Kúpeľov Luhačovice cca 1500 klientov zo Slovenska, čo bolo o 40% medziročne viacej než v roku 2012. Aj keď Jáchymov je na opačnom konci Česka, ako Luhačovice, manažment kúpeľov dúfa, že si Slováci nájdu cestu aj tam.

Mnohí Slováci, ale aj ďalší občania Európskej únie nevedia, že môžu absolvovať kúpeľný pobyt hradený zdravotnou poisťovňou aj v zahraničí. Treba sa na to len informovať vo svojej zdravotnej poisťovni a vyžiadať si jej súhlas vopred. Teda aj ochorenia pohybového aparátu môžu Slováci liečiť v prvých radónových kúpeľoch na svete nielen ako samoplatcovia, ale aj s podporou svojej zdravotnej poisťovne. Kúpele Jáchymov poskytujú hradenú zdravotnú starostlivosť poistencom z členských štátov EU podľa príslušných právnych predpisov Európskej únie. Väčšinou to znamená, že pobyt si zaplatia sami a poisťovňa im ho následne uhradí do výšky nákladov v kúpeľoch v príslušnom domovskom štáte.

Vedúca lekárka Kúpeľov Jáchymov Lenka Draská vysvetlila, že práve radónová liečba častokrát pomáha v prípadoch, kedy iné liečebné metódy sú neúčinné. Priblížila pritom, že radónová liečba sa môže aplikovať ako vo forme radónových kúpeľov, kde pôsobí mäkké alfa žiarenie, tak aj pomocou radónových krabičiek s využitím gama žiarenia pre ťažšie prípady ochorení. Pre naštartovanie liečebných účinkov radónovej terapie je potrebné absolvovať aspoň 10 radónových kúpeľov. 

,,Absorbovaná energia stimuluje regeneráciu tkanív a likvidáciu škodlivých oxydačných stresorov, čo sú väčšinou voľné radikály z chemikálií, z priemyselného spracovania potravín a životného prostredia. Zvyšuje sa tvorba hormónov, vrátane protibolestivých, protizápalových a pohlavných. Aktivujú sa aj všetky zložky imunitného systému. Tieto procesy sú naštartované počas liečby a pokračujú ešte asi 4 až 6 týždňov po poslednom kúpeli. Následne v organizme dochádza k upokojeniu bolestivých a zápalových procesov a zlepšeniu všetkých zložiek pohybového aparátu. Úľava trvá väčšinou viac ako pol roka, zlepšuje sa kvalita života chronicky nemocných, znižuje sa spotreba analgetík a iných liekov,“ povedala o pôsobení radónu L. Draská.

Dodala, že sa netreba obávať radónu v liečivej vode. Jeho koncentrácia totiž nie je zdraviu škodlivá. Za 3 týždňový pobyt klient s procedúrami dostane asi toľko žiarenia ako pri jednom röntgenovaní.

Liečebné kúpele Jáchymov sú jediné na svete, ktoré majú vlastnú baňu a baníkov. Osem baníkov pravidelne fára do podzemia  bane Svornosť a stará sa o zdroje liečivej vody v podzemí. V bani sa zbierajú vody zo 4 prameňov (Běhounek,C1,Agricola, Curie) do bazénu a následne sa dopravujú potrubím z hĺbky 500 m do balneoprevádzok v liečebných sanatóriách. Rozvodné potrubia majú dĺžku viac ako 3000 m. Baňa Svornosť bola založená takmer súčasne s mestom Jáchymov (1518), svoj súčasný názov (po nemecky Einigkeit) nesie od roku 1530. Ide teda o najstaršiu doteraz prevádzkovanú baňu pravdepodobne v celej Európe. V 16. storočí bola využívaná na ťažbu striebra. Od polovice 19. storočia sa stala hlavným ťaženým nerastom uránová ruda-smolinec. V rokoch 1945-1962 bol rozmach ťažby, ktorý ukončilo vyčerpanie zásob. Už v roku 1906 boli založené prvé radónové kúpele (dve vane v dome č. 282), keď sa zistilo, že vody s obsahom radónu priaznivo pôsobia na liečenie rôznych ochorení a poranení.

Liečebné kúpele Jáchymov sú svojím prírodným liečivým zdrojom úplne jedinečné a odlišné. Liečia pomocou radónovej vody, ktorá na rozdiel od iných zdrojov, nemá účinky chemické, ale energetické. Kúpele majú aj dozimetrické laboratórium, ktoré dohliada na dodržiavanie predpísaných postupov čerpania vody a podávania radónových kúpeľov. Pravidelne a dôkladne je sledovaný obsah radónu vo vode, aj vo vzduchu a každý pacient je pri nástupe vyšetrený klinicky i laboratórne. Najlepším dôkazom neškodnosti radónovej liečby a jej účinnosti sú stále sa vracajúci pacienti, ktorým kúpele zlepšujú kvalitu života. Rekordérom je pacient, ktorý absolvoval 50 pobytov v Jáchymovských kúpeľoch.

Liečebné kúpele Jáchymov ponúkajú celú škálu pobytov. Mnohé z nich sú vyhľadávané a ocenené. Spolu s Kúpeľmi Luhačovice, a.s., v tomto roku už uspeli aj v  súťaži Veľká cena cestovného ruchu 2013/2014, keď získali prvé dve miesta v kategórii najlepší kúpeľný a wellness balíček. Víťazný produkt s názvom „Aktívna dovolenka v Luhačoviciach“ ponúka spojenie kúpeľného a relaxačného programu so športovými a kultúrnymi aktivitami, doplnené o poznávanie okolia. Striebornú priečku obsadil produkt „Krušné hory aktívne – na bicykli, na lyžiach i pešo“. Ocenenie prevzala obchodná riaditeľka Liečebných kúpeľov Jáchymov, a.s. Ing. Jana Vaňková. Aj u týchto kúpeľov porota ocenila prepojenie kúpeľných služieb s aktívnou dovolenkou. Skutočnosť, že po roku Luhačovice i Jáchymov získali opäť hlavné ocenenie v tejto súťaži, svedčí o tom, že sa im darí výmena skúseností a vzájomné prepojenie obchodných aktivít v rámci skupiny.

foto:Liečebné kúpele Jáchymov