Cenník

Cenník služieb na zozivota.sk

Uverejnenie TLAČOVEJ SPRÁVY / PR článku – 50 € bez DPH

Napísanie článku 1 NS – 90 € bez DPH

Pre viac informácií kontaktujte Luciu 0903-563-007