7 tipov ako výrazne ušetriť náklady počas zimnej vykurovacej sezóny

0
985
ista

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde. S ohľadom na počasie môže s malými prestávkami potrvať až do konca mája! Odborníci zo spoločnosti ista Slovakia vám poradia, ako zosúladením jednoduchých krokov môžete ušetriť viac ako 20 % nákladov za teplo, aby ste pri ročnom vyúčtovaní za energie neboli prekvapení.

 

Možnosti ako ušetriť náklady spojené s vykurovaním v domácnostiach je niekoľko. Štúdia spoločnosti ista Deutschland realizovaná v Nemecku v roku 2015 potvrdzuje, že jednou z možností ako ušetriť náklady je častejšie sledovanie informácií o spotrebe energií, ktoré má pozitívny vplyv na správanie koncového spotrebiteľa. Pričom prekvapujúco, nárast cien za energie nemá žiadny významný vplyv na energetickú efektívnosť bytových domov.

Prinášame vám energetické rady na každý deň v týždni, ktoré vám pomôžu optimalizovať vaše náklady počas vykurovacej sezóny:

Pondelok: znížte teplotu o jeden stupeň a usporíte až 6 % nákladov na vykurovanie

Teplotu v miestnostiach udržujte podľa toho, ako sú využívané. Napríklad teplota v spálni má byť nižšia ako teplota v obývacej izbe. Pre kvalitnejší a zdravší spánok sa odporúča teplota okolo 18 stupňov. A to aj v zime!

Utorok: termostatické radiátorové ventily nikdy nezakrývajte

Ak zakryjete termostatickú hlavicu, stratí funkčnosť snímať teplotu z miestnosti, ale sníma teplotu z prehriateho priestoru v okolí radiátora. V prípade, že je táto teplota vyššia, ako teplota nastavená na hlavici, zatvorí prívod tepla do radiátoru, a to bez ohľadu na teplotu v miestnosti.

Streda: vetrajte správne – intenzívne, krátko a niekoľkokrát denne

Predtým ako otvoríte dokorán okno, pootočte ventil na značku hviezdičky. Vetrajte krátko. Keď cítite, že sa v miestnosti vymenil vzduch, môžete s vetraním skončiť a pootočiť ventil na svoje miesto. Tepelná strata spojená s rýchlym a nárazovým vetraním je menšia, ako pri pomalej výmene vzduchu.

Štvrtok: pozor, radiátor nie je sušiak na oblečenie

Nestavajte pred vykurovacie teleso nábytok, veľké domáce spotrebiče a iné mechanické zábrany. Nezakrývajte radiátor a nesušte na ňom bielizeň. Nechajte vzduch voľne cirkulovať.

Piatok: ak nebudete počas víkendu doma, temperujte!

Nastavenie ideálnej teploty v jednotlivých miestnostiach a temperovanie je jedným z krokov ako ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pokiaľ sa v byte nezdržujete, alebo plánujete odísť na víkend, nesťahujte ventily na minimum, ale nechajte celý byt temperovať (18 stupňov). I napriek permanentnému vykurovaniu je temperovanie úspornejšie.

 

Sobota: starajte sa pravidelne o servis a revitalizáciu vášho vykurovacieho systému

Vykurovacie telesá pravidelne odvzdušňujte. Pri upratovaní si pozorne prezrite radiátor i ventily. Ak sa vám niečo nebude zdať, skonzultujte to so správcom alebo odborníkom. Izolujte alebo vymeňte staré okná a dvere – práve cez ne uniká najviac tepla.

 

Nedeľa: nájdite si chvíľku času a zaznamenajte si spotrebované energie v domácnosti

Užívatelia bytov, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebách, sú úspornejší než ich susedia. Riešením ako môžu vlastníci bytov, ako aj správcovia, sledovať a porovnávať svoju spotrebu energií v kratších časových intervaloch je rádiový prenos údajov z meračov energií, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov a  ich integrácia na internetový portál. Sledovaním spotreby môžete v domácnosti ušetriť až 11 % nákladov na energiu za teplo!

 

„Zabezpečenie merania spotreby tepla u konečného spotrebiteľa[1], ako aj sprístupnenie informácií o spotrebe energií v kratších časových intervaloch nariaďuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Cieľom je spravodlivejšie rozdelenie nákladov za spotrebu tepla a motivácia užívateľov bytov k efektívnejšiemu a zodpovednejšiemu využívaniu energií,“ uviedla Jana Machková, riaditeľka spoločnosti ista Slovakia.

Výhody rádiovej technológie:

  • merače vybavené digitálnou a rádiovou technológiou sú presnejšie, rýchlejšie a lepšie chránené proti neoprávnenému zneužitiu dát;
  • proces získavania dát je rýchlejší a ich spracovanie je jednoduchšie;
  • odpočty z meračov sa vykonávajú na diaľku bez potreby vstupu do bytov či domov;
  • chyby zapríčinené ľudským faktorom sú eliminované;
  • sledovanie dennej spotreby energií je možné kedykoľvek počas roka cez online služby.

Tip: vytvorte si v počítači dokument, kde si budete pravidelne značiť spotrebu všetkých energií. Ak vo vašom bytovom dome nemáte namontované pomerové rozdeľovače tepla alebo ich plánujete modernizovať, žiadajte správcu o montáž prístrojov, ktoré sú vybavené rádiovou technológiou. Online služby môžete využívať aj po montáži prístrojov, kedykoľvek sa rozhodnete. Myslite na to, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme.

[1] určeným meradlom, pomerovým rozdeľovačom tepla alebo alternatívnym nákladovo efektívnym spôsobom merania spotreby tepla;