Chcete si podať žiadosť o poukážku na SIEA? Nezmeškajte 2. kolo

0
1021

Poukážky na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) o ktoré mohli v rámci prvého kola domácnosti žiadať SIEA (Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru), sa prakticky minuli za štyri dni. Prvé kolo dotácii začalo 1. 12. 2015 a k 4. 12. 2015 už boli všetky prostriedky rezervované. Na stránke http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/ sa v súčasnosti už nedá zaregistrovať. Sumy, vyčlenené pre 1. kolo, sú už rezervované pre vydané poukážky. Pre Bratislavský kraj to bolo 470 000 eur a pre ostatné kraje 2,78 milióna eur. V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov eur.

Žiadosti bude znovu možné podávať až v 2. kole, ktoré bude v januári 2016 a malo by naň byť vyčlenených viac finančných prostriedkov, ako na prvé kolo. Podľa stránky www.zelenadomacnostiam.sk, domácnosti si budú mať šancu teraz uplatniť poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Najväčší záujem je v prvom kole o fotovoltické systémy určené na výrobu elektriny, ku ktorým bolo prijatých  574 žiadostí. O poukážky na solárne kolektory zabezpečujúce ohrev vody požiadalo 472 domácností. Tepelné čerpadlá si chce dať aj vďaka poukážkam nainštalovať 307 vlastníkov rodinných domov. Kotly na biomasu si zvolilo 100 žiadateľov.

Aby ste nezmeškali aj druhé kolo podávania žiadostí, riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas k tomu poznamenáva: ,,Využite zostávajúci čas na to, aby ste sa podrobne zoznámili s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam a odporúčaniami pre domácnosti. Na stránke nájdete aj podrobný návod, ako podporu získať v časti 10 krokov k podpore. Rozmyslite si, aké zariadenie si chcete s podporou štátu a EÚ dať nainštalovať. Konkrétne zariadenia (slnečné kolektory, solárne panely, tepelné čerpadlá,…) musia byť v zozname: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/.

THERMO|SOLAR zaregistroval v SIEA 11 typov slnečných kolektorov. Montovať dotované zariadenia budú môcť iba dodávatelia zo zoznamu SIEA, ktorí musia mať s agentúrou uzatvorenú zmluvu. Prichystajte si aj všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva.“

Ďalej upozorňuje na to, nie je jasné, koľko financií bude vyčlenené pre ďalšie kolo a  registrácia žiadostí o podporu v druhom kole môže tiež trvať iba niekoľko dní. Je preto dobré mať všetky údaje, vrátane výberu zariadenia pokope. V takom prípade sa žiadosť dá vyplniť hneď po ohlásení druhého kola. ,,Odporúčam záujemcom, aby sa čo najskôr obrátili na potenciálneho zhotoviteľa, ktorých predbežný zoznam je na stránke http://zelenadomacnostiam.sk/sk/zhotovitelia/zoznam-zhotovitelov/ a dali si urobiť podrobnú ponuku podľa potrieb svojej domácnosti. Štát preplatí 30 až 50 % nákladov na celý solárny systém, vrátane inštalácie zariadenia. V prípade, že si zvolia solárny systém a slnečné kolektory z akciovej ponuky THERMO|SOLARU, môžu domácnosti dostať dotáciu až do výšky 1750 eur zo systému pre rodinu so 4-5 osobami, v cene menej ako 4 000 eur, za kompletnú realizáciu na kľúč. O konečnej výške príspevku rozhoduje výkon zariadenia a maximálna výška podpory pre každé zariadenie. Vždy však platí pravidlo, že podpora nesmie presiahnuť výšku 50 % sumy uvedenej na faktúre od zhotoviteľa,“ upozorňuje A. Gottas.

Fotovoltické (FV) panely na výrobu elektrickej energie, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kombinácie rôznych systémov sú dodávané THERMO|SOLAROM priamo, alebo prostredníctvom siete akreditovaných inštalatérov. „Zákazník sa môže obrátiť na THERMO|SOLAR osobne, telefonicky, či prostredníctvom mailu. Ak tak urobí, poradíme mu, aký systém a súvisiace zariadenia sú pre neho najvýhodnejšie. U SIEA potom elektronicky požiada o vystavenie poukážky na podporu. Po jej získaní s ním uzavrieme zmluvu o realizácii, prípadne sprostredkujeme niektorého z našich regionálnych partnerov. Poukážka je platná mesiac, no ak je zaregistrovaná prostredníctvom zhotoviteľa u SIEA, môže si zákazník vybrať termín na realizáciu celého systému v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol A. Gottas.

Na pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý bude trvať do konca roka 2018, je zatiaľ vyčlenená suma 45 mil. eur. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených spolu až 115 miliónov eur a vláda očakáva, že sa z nich nainštaluje vyše 15 000 systémov na využívanie OZE. Zariadenia na výrobu elektriny sú obmedzené výkonom do 10 kW. Domácnosti získajú poukážky, ktoré pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému a budú si ich môcť uplatniť pri inštalácii priamo u zhotoviteľov.

Okrem toho, že je THERMO|SOLAR najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, poskytuje aj ďalšie služby a produkty, ktoré súvisia s OZE. Výrobná kapacita spoločnosti je na úrovni 600 tisíc m2 kolektorov ročne. Vyrába tiež všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletizuje ucelené solárne systémy.