Zástupcovia IUR podávajú pomocnú ruku bratislavskému Magistrátu

0
941

Dňa 25. marca 2015 sa na pôde Magistrátu hlavného mesta Bratislava uskutočnilo stretnutie zo zástupcami Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR), ktorých prijal Prví námestník primátora hl. mesta Bratislava, p. Ing. Milan Černý. Cieľom rokovania bolo aktívne riešenie a nadviazanie možnej spolupráce pri riešení problémov hlavného mesta Bratislava v oblasti územného rozvoja.

Dňa 25. marca 2015 sa na pozvanie Prvého námestníka primátora, p. Ing. Milana Černého, uskutočnilo na pôde bratislavského Magistrátu stretnutie za účasti predstaviteľov IUR. Stretnutie malo za cieľ oboznámiť sa s problematikou a témami týkajúcimi sa územného rozvoja Bratislavy, na ktoré predstavitelia IUR dlhodobo poukazujú. Predstavitelia IUR ponúkli Magistrátu svoje odborné kapacity vrátane dokumentácie riešení a návrhov, ktoré napomôžu v procese štandardizácie a skvalitnenia posudzovania investičných zámerov zo strany Magistrátu.

„Občianske združenie IUR, ktorého členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy i developeri, ponúklo Magistrátu svoje odborné kapacity a svoju základňu expertov s jediným cieľom nadviazať s Magistrátom, v rámci tém týkajúcich sa územného rozvoja mesta, spoluprácu. Dobre fungujúce a rozvíjajúce sa mesto je našim spoločným cieľom,“ uviedol Ing. arch. Roman Talaš, Predseda IUR.

Na stretnutí sa diskutovalo o týchto témach:

  • Nájmy mestských pozemkov

V minulosti vznikla situácia, keď stavebník platil mestu komerčný nájom aj za pozemky, keď budoval cesty, parky prípadne iné verejnoprospešné stavby, ktoré boli po dokončení bezodplatne prevedené do majetku mesta. Tento problém riešil individuálne, pri niektorých nájomných zmluvách zníženým nájmom.  IUR navrhuje jasne definovať a štandardizovať riešenie uvedených prípadov.

  • Zákon o poplatku za rozvoj

Zástupcovia IUR vyjadrili zámer spolupracovať s magistrátom hlavného mesta aj na príprave zákona o poplatku za rozvoj.  Zavedením poriadku do “vynútených investícií“ sa IUR zaoberá už od svojho vzniku a kvalitne pripravený zákon môže byť cestou ako tento cieľ dosiahnuť.  IUR bol aj členom pracovnej skupiny ktorá pracovala na príprave zákona s Úniou miest Slovenska a neskôr na Ministerstve financií SR.

  • Odborné konferencie

IUR prezentoval záujem nadviazať na viaceré medzinárodné konferencie v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava, a už v novembri plánuje zorganizovať  odbornú konferenciu na tému tvorba územného plánu.

Iné dôležité témy

  • Automatizácia vydávania územnoplánovacích informácií
  • Parkovacia politika mesta
  • Metodické zmeny územného plánu