Výrobné haly v Dubnici zastrešili mPVC fóliami

0
973

Zastrešenie mPVC fóliami nachádza uplatnenie všade tam, kde je potrebné za pomerne krátky čas prinavrátiť funkčnosť plochým strechám priemyselných, administratívnych objektov i bytových domov. Výsledkom je spoľahlivá strecha odolávajúca poveternostným podmienkam i času.

            Vie to aj spoločnosť HF NaJUS, a. s., ktorá vlastní výrobné haly v areáli bývalého ZŤS v Dubnici nad Váhom. Na odporúčanie projektanta si investor zvolil zastrešenie mPVC fóliami Monarplan®, ktoré predstavujú rýchle, relatívne lacné a veľmi flexibilné riešenie zastrešenia. „Ide o hydroizolačné mPVC fólie, ktoré sú vysoko kvalitnými materiálmi. Okrem toho, že dokážu dokonale odolávať rôznym poveternostným vplyvom, sa vyznačujú aj jednoduchou a rýchlou aplikáciou  a dlhou životnosťou,“ potvrdil Ing. Jaroslav Vaňo, produktový manažér spoločnosti Icopal a.s.

Fólie vyrobené na Slovensku

Spomedzi mPVC fólií dostupných na trhu, sú pritom strešné fólie Monarplan® jediné, ktoré sú vyrábané priamo na Slovensku. Svoje dlhoročné skúsenosti z Holandska s ich výrobou odovzdala medzinárodná skupina Icopal svojmu výrobnému závodu v Štúrove. „Fóliové hydroizolačné systémy Monarplan® sú vyrábané na Slovenskuavďaka svojim vlastnostiam umožňujú aplikáciu vo všetkých ročných obdobiach,“ povedal J. Vaňo. Výhodou PVC fólií je ich nízka hmotnosť, ktorá spôsobuje len minimálne zaťaženie nosnej konštrukcie stavby. Sú vhodné všade tam, kde je potrebné zrealizovať jednovrstvový systém hydroizolácie rýchlo, jednoducho a hospodárne. A pokiaľ ide o realizáciu zastrešenia výrobných hál v areáli bývalého ZŤS v Dubnici nad Váhom, ako najvhodnejšie riešenie sa pre investora ukázala nasledovná skladba strechy. „Na pôvodné zastrešenie z trapézových plechov, sme najprv položili parozábranu, tepelnú izoláciu a geotextíliu. Následne sme aplikovali mPVC fóliu Monarplan® FM,“ vysvetlil Marián Hanták, konateľ realizačnej spoločnosti Ekolmont, s.r.o.

Zateplená strecha

Na trapézové plechy položila realizačná firma parozábranu v podobe polyetylénovej fólie, a tiež tepelnú izoláciu. „Polystyrén sme kládli v dvoch vrstvách, aby bolo zabezpečené vzájomné prekrytie spojov a eliminovali sa tepelné mosty. Predtým, než sme aplikovali na strechu samotnú hydroizolačnú mPVC fóliu, sa na polystyrén položila geotextília, ktorá plní funkciu separačnej vrstvy,“ upresnil realizátor M. Hanták. V prípade žiadnej, alebo nevhodne zvolenej separácie, by totiž mohlo dôjsť k reakcii tepelnej izolácie a uvoľňovaných zmäkčovadiel obsiahnutých v mPVC fólii. Výsledkom by bolo poškodenie tepelnej izolácie alebo hydroizolácie, ktoré stratia svoje deklarované vlastnosti.

Flexibilná aj pri nízkych teplotách

Skladbu strechy následne uzavrela mPVC fólia. „Fólie Monarplan® sa vyrábajú v niekoľkých modifikáciách a podľa toho ich možno kotviť k pokladu, lepiť alebo priťažiť vymývaným štrkom. Najvhodnejším a najčastejším spôsobom ich aplikácie je práve mechanické kotvenie,“ upresnil Ing. Vaňo. Na strechu výrobných hál spoločnosti HF NaJUS, a. s., sa kotvila hydroizolačná fólia Monarplan® FM. „Tá sa vyznačuje flexibilitou aj pri nízkych teplotách, a vysokou rozmerovou stabilitou. Možno ju jednoducho zvárať a má vysokú pevnosť v ťahu,“ vysvetlil Ing. Vaňo. Hydroizolačné pásy sa medzi sebou v presahoch zvárali horúcim vzduchom a k podkladu sa prichytávali teleskopickými kotvami podľa kotviaceho plánu strechy. „Počas realizácie sme dbali aj na precízne opracovanie detailov a ukončení, pretože na strechách výrobných hál sa nachádzali mnohé svetlíky,“ dodal Hanták. Nové zastrešenie celého objektu trvalo vďaka jednoduchosti pokládky mPVC fólie len veľmi krátky čas.

INFOBOX:
Výhody mPVC fólií Monarplan®

  • optimálny pomer kvality a ceny
  • výborná zvariteľnosť
  • vysoká ťahová pevnosť a rozmerová stabilita
  • minimálna hmotnosť a malé zaťaženie nosnej konštrukcie
  • jednoduchá a rýchla aplikácia vo všetkých ročných obdobiach