Viac ako polovica zmlúv AXA je spracovaná elektronicky

0
1031

Finančná skupina AXA už od apríla 2013 ponúka svojim klientom možnosť podpísať zmluvu aj biometricky, a to prostredníctvom zariadenia SignPad. Bola tak prvou poisťovňou, ktorá klientom na českom a slovenskom trhu tento nový spôsob podpisovania ponúkla. 

Takto uzatvorená zmluva sa okamžite po podpise klientom odosiela elektronicky do AXA a jej spracovanie sa zrealizuje v priemere o desať dní rýchlejšie, ako je tomu pri papierových zmluvách. Klient svoju kópiu dostane následne do vlastnej e-mailovej schránky a nájde ju tiež na osobnom účte klientskeho portálu Moja AXA. Pokiaľ by však chcel kópiu zmluvy aj v papierovej podobe, poisťovňa ju na vyžiadanie vytlačí. Podobne na vyžiadanie môže klient dostať aj návrh zmluvy pred podpisom.

 „Už viac ako polovica z celkového počtu všetkých zmlúv je k nám v súčasnej dobe doručená elektronicky. Viac ako 60 % zmlúv z internej siete je navyše podpísaných biometricky,“uviedol Miroslav Ošmera, manažér vývoja aplikácií AXA.

V súčasnej dobe sa už väčšina zmlúv v internej predajnej sieti AXA uzatvára pomocou dynamického biometrického podpisu. Pred niekoľkými mesiacmi bol tiež spustený pilotný projekt, ktorý rozširuje možnosť biometrického podpisovania dokumentov aj pre finančných sprostredkovateľov externých sietí.

Zavedenie biometrického podpisu má niekoľko zásadných výhod. Predovšetkým významne skráti celý proces spracovania zmluvy od jej vzniku až po uloženie v systémoch spoločnosti AXA. Navyše sa dáta obstarávajú iba jedenkrát, odpadá tým povinnosť zmluvy neskôr prepisovať z papierového originálu. Ďalej sa tiež znižuje chybovosť celého procesu, pretože v elektronicky spracovanej zmluve je až sedemkrát menej preklepov a chybných údajov, ako v zmluve papierovej.

Elektronické spracovanie zmlúv so sebou prináša okrem úspory nákladov aj oveľa menšiu záťaž na administratívu. Zatiaľ čo k spracovaniu 10 tisíc zmlúv je potrebných 20 administratívnych pracovníkov, rovnaké množstvo biometricky podpísaných zmlúv zvládne iba jeden pracovník.

Elektronické spracovanie zmlúv a používanie SignPadov predstavuje nielen významnú úsporu nákladov na tlač a archiváciu dokumentov, ale zapadá aj do konceptu spoločenskej zodpovednosti AXA, ktorého je ochrana životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou. V rámci iniciatívy GO GREEN & DIGITAL AXA svojim klientom napríklad ponúka nielen možnosť prechodu z papierovej komunikácie na digitálnu, ale tiež umožňuje komunikovať online prostredníctvom klientskeho portálu Moja AXA, kde môžu kedykoľvek získať prehľad o svojich zmluvách a financiách a pri vybraných produktov majú možnosť aktívnych operácií či presunu finančných prostriedkov. Dlhodobé uprednostňovanie elektronických služieb je nielen prejavom ohľaduplnosti k životnému prostrediu, ale súčasne prispieva aj k zvýšeniu komfortu pri komunikácii s klientmi.

Okrem  iného, odoslaním 500 tisíc elektronických výpisov namiesto papierových môžeme ušetriť približne
2 milióny listov kancelárskeho papiera, na ktorých výrobu je potrebných až 300 dospelých stromov.