Konferencia NARKS spája profesionálov v realitách

0
1272

Pod heslom „Spájame profesionálov v realitách“ sa 28. novembra 2014 uskutoční v bratislavskom hoteli Sheraton konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Pred začiatkom konferencie sme oslovili dve významné osobnosti domáceho aj európskeho realitného trhu.

Ján Palenčár, prezident NARKS

Pán prezident, v tomto roku už NARKS organizoval konferenciu počas veľtrhu Coneco ako aj výročné regionálne konferencie, čo nové očakávate od pripravovanej novembrovej konferencie NARKS?

Konferencia NARKS 2014 je jedinečnou udalosťou na Slovensku pre celú odbornú verejnosť, medzi ktorú patria realitní makléri, developeri, finanční sprostredkovatelia, hypotekárni poradcovia, a ďalší. Všetci návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi na realitnom trhu, podeliť sa o skúsenosti s významnými zahraničnými hosťami a zároveň absolvovať množstvo školení, diskusií a prednášok. Počtom prednášajúcich a rozsahom aktivít je konferencia našou historicky najväčšou udalosťou tohto druhu. Významnou časťou konferencie bude spoločenský večer, umožňujúci výmeny skúseností a poznatkov realitných odborníkov. Headline Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska je „Spájame profesionálov v realitách“, čo je zároveň aj hlavná myšlienka našej konferencie.

Pripravovaná konferencia je najmä z pohľadu odbornej verejnosti zaujímavá tým, že na nej vystúpia zahraniční hostia, ktorí sú dlhoročnými profesionálmi v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami. Kto z nich už potvrdil svoju účasť a na stretnutie?

Veľkým prínosom Konferencie NARKS 2014 bude možnosť zoznámiť sa s množstvom zahraničných hostí, medzi ktorými je rad zaujímavých osobností. Medzi najznámejšie určite patrí prezident významnej európskej asociácie CEI pán Manuel Negrao, ktorý je celosvetovo rešpektovanou osobnosťou v realitnom biznise a zároveň spolutvorcom európskej legislatívy týkajúcej sa realitného trhu, ktorého si veľmi vážim.

Rovnako pre nás zaujímavá osobnosť je významný členka americkej asociácie NAR a „liaison“ pre Slovenskú republiku, pani Diane Rath, s ktorou nás spája dlhoročná spolupráca a priateľstvo, nakoľko práve Diane Rath bola už niekoľkokrát na Slovensku. Je príkladom toho, že celoživotné vzdelávanie a odborný rast je základom úspešnej kancelárie a kvalitných služieb.

Tiež by som vyzdvihol účasť pána Svena Johns, viceprezidenta jednej z najväčších asociácií združujúcich najviac členov v jednom štáte Európskej únie, a to v nemeckej IVD (Immobilienverband Deutschland). Pán Johns je nielen funkcionár, ale zároveň veľmi aktívny podnikateľ na realitnom trhu.

S blížiacim sa záverom roka nastáva čas bilancovania, čo nové priniesol rok 2014 z pohľadu realitného trhu na Slovensku, aké úspechy aj neúspechy?

Ak budem hodnotiť realitný trh na Slovensku, globálne môžeme hovoriť o úspešnom roku, ktorý množstvom a kvalitou obchodovania prekonal rok 2013. Pokiaľ sa však na realitný trh pozrieme cez regióny a zároveň rôzne segmenty, vidíme veľké rozdiely. Ak rozdelíme trh na rezidenčnú a komerčnú časť, uvidíme, že hlavným ťahúňom dobrej kondície realitného trhu je rezidenčný segment v Bratislave a v niektorých krajských mestách, žiaľ, ostatné regióny výrazne zaostávajú.

Manuel Sotto Mayor Negrão z Portugalska, prezident Európskej konfederácie realitných maklérov CEI (Confederation Europeenne de l’Immobilier / European Confederation of Real Estate Agents), ktorá zastrešuje na 150 000 realitných kancelárií.

Ako hodnotíte výsledky realitného trhu v roku 2014 v rámci vašej krajiny aj celej Európy?

Rok 2014 priniesol niekoľko pozitívnych signálov pre realitný trh v Portugalsku. Po troch rokoch naozaj veľmi utlmeného trhu sme mohli badať prvé znaky oživenia. Je celkom zaujímavé, že trhom hýbu najmä zahraniční investori, takže stále nám trochu chýba domáci dopyt, ako keby čakal len na tie najlepšie obchody. Naproti tomu zahraniční investori sú s trhom zrejme spokojní, veria mu a znovu investujú do portugalských nehnuteľností. Dúfame, že aj rok 2015 bude pokračovať v tomto trende.

Pokiaľ ide o európsky trh, ten je rozdelený na dve časti: Jedna je veľmi aktívna, ako napríklad Londýn, Paríž, Berlín, Frankfurt, Mníchov, Viedeň a iné veľké mestá. No zvyšok trhu je stále v útlme. Kolegovia z rôznych kútov Európy však signalizujú, že aj v slabších lokalitách už aktivity ožívajú. Takže si myslíme, že trh sa bude v budúcnosti vyvíjať dobre. Sú krajiny s určitými pochybnosťami v oživení, ako napríklad Taliansko alebo Maďarsko, ale aj v krajinách ako Dánsko či Francúzsko. Musíme si však uvedomiť, že hlavné vplyvy na realitný trh už neprichádzajú od klientov. Hlavný vplyv majú dane a konkrétna ekonomická situácia, a tiež zdravie bánk v danej krajine. Nedávno zverejnený výsledok testu európskych bánk ukázal na krajiny, kde ešte môžu mať vážne problémy. Nazdávam sa, že to bude ovplyvňovať trh aj v roku 2015.

Aké trendy vývoja realitného trhu očakávate v najbližších rokoch, na aké by sa mali pripraviť aj realitní makléri na Slovensku?

Situácia pre realitné kancelárie je v Európe v podstate rovnaká. Čelíme problémom v bankovom sektore. Pokiaľ banky nebudú ochotné financovať individuálnych kupujúcich, a pokiaľ nebudú mať dostatok peňazí na financovanie nového developmentu, dovtedy sa situácia na trhu asi výrazne nezmení ani v nasledujúcom období. To je aj dôvod, prečo mnoho realitných kancelárií v Európe končí s týmto biznisom. Vo väčšine krajín sa počet realitných kancelárií v ostatných rokoch znížil. To na druhej strane posilňuje pozície tých, ktorí cez toto zložité obdobie dokážu prejsť. Už teraz vidíme, že mnoho kancelárií rastie, pretože sa v nich združuje viac realitných maklérov. Musíme si uvedomiť, že aj naši klienti sú stále viac a viac lepšie informovaní o trhu. Preto realitní makléri musia vedieť a poskytovať ďalšie služby, najmä vysoko špecifické, ktoré si klienti nemôžu zabezpečiť sami. Makléri musia držať krok s najnovšími technológiami, trendmi, marketingovými možnosťami a  ďalšími technikami realitného biznisu.

Čo si myslíte o potrebe liberalizácie alebo regulácie realitného trhu z pohľadu legislatívy národnej a celoeurópskej?

Ako prezident CEI som za reguláciu, pretože bojujeme za:

– lepšie podmienky pre našu profesiu;

– lepšiu reputáciu pre našu profesiu;

– vyššie nároky na poskytované služby.

Ako by mohla byť naša profesia regulovaná? 

Je tu len jeden nástroj pre realitné kancelárie, ktorý už platí v 28 krajinách Európskej únie, a to je norma EN15733. Táto norma bola vytvorená 31 krajinami v Európskom normalizačnom inštitúte CEN a prijatá v roku 2009.

Dnes je CEI na prahu novej diskusie o regulácii v Európe. Norma je platná už päť rokov, máme skúsenosti s jej zavedením a jej implementáciou do života. Myslíme si, že by mal nasledovať ďalší krok. Preto predsedníctvo CEI bude iniciovať nové diskusie o celoeurópskej regulácii pre realitné kancelárie. Toto bude predmetom rokovaní v novej asociácii, ktorá práve vzniká zlúčením dvoch asociácií. Tak ako v minulosti aj teraz sa spolieham na Slovensko a NARKS, ktorá bola vždy platným členom pracovnej skupiny pri tvorbe európskej normy.

Spracoval: Martin Lazík, Jiří Výborný