V UNIKLINIKE rozšírili ponuku výkonov vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti

0
989

Medicínsko-diagnostické centrum UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi, ktoré vybudovala a prevádzkuje spoločnosť UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, rozšírilo ponuku výkonov v rámci neurologickej ambulancie i výkonov všeobecných lekárov. Zároveň ponúka možnosť zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby, ktorú musia mať od januára 2015 zabezpečenú aj malí zamestnávatelia.

UNIKLINIKA v rámci neurologickej ambulancie rozšírila ponuku výkonov o infúznu terapiu, ktorá bola dovtedy v regióne dostupná prevažne v ústavnej zdravotnej starostlivosti a o oxygenoterapiu (liečbu kyslíkom), na ktorú zakúpila nové zariadenia. Oxygenoterapiu často využívajú pacienti po neurologických operačných výkonoch, pacienti po cievnych mozgových príhodách, pri vertebrologických ochoreniach, depresívnych stavoch.

Vzhľadom k tomu, že sa zvýšili kompetencie všeobecných lekárov na základe nových usmernení ministerstva zdravotníctva, aj všeobecní lekári v UNIKLINIKE môžu vykonávať predoperačné vyšetrenia, ktoré boli doteraz vykonávané prevažne na interných ambulanciách a rovnako nastala zmena vo výkone delegovaných odberov. „Nové pravidlá upravujúce výkon delegovaných odberov a predoperačných vyšetrení boli zavedené s cieľom zefektívniť proces poskytovania zdravotnej starostlivosti v primárnej sfére v prospech pacienta,“ povedala vedúca lekárka Centra špeciálnej diagnostiky Miriam Holendová, ktorá zároveň vykonáva funkciu krajskej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo pre trenčiansky kraj.

UNIKLINIKA dáva do povedomia možnosť poskytovania pracovnej zdravotnejslužby – zamestnávatelia aj s jedným zamestnancom majú čas len do konca decembra 2014 na zabezpečenie PZS. Podľa novej legislatívy majú od januára 2015 povinnosť PZS zabezpečiť všetci zamestnávatelia.