V trnavskej nemocnici spustia technológiu PACS

0
1257

V týchto dňoch Fakultná nemocnica Trnava podpísala zmluvu na dodávku a inštaláciu systému PACS (Picture archiving and communication system), ktorý zabezpečí elektronizáciu výsledkov zobrazovacích techník v nemocnici a digitalizáciu Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava.

Vďaka systému PACS nemocnica nahradí starý snímkový systém digitálnym systémom. Pre pacienta to znamená, že už nebude musieť čakať na fyzicky zhotovenú snímku napr. z röntgenu, ale jeho snímky budú elektronicky doručené do konkrétnej ambulancie. Výstupy zo zobrazovacích techník budú operatívne dostupné na ambulanciách, ale napríklad aj prostredníctvom staníc s dotykovými monitormi na operačných sálach, kde budú snímky z Rádiologickej kliniky hneď dostupné zdravotníckemi personálu.

Rádiologická klinika prejde kompletnou digitalizáciou, čo je pre ňu aj pre celú nemocnicu veľký krok vpred, vysvetľuje primár Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Andrej Klepanec, PhD., EBIR. Nejde len o komfort zdravotníckeho personálu a pacienta, ale tiež a najmä o zvýšenie samotnej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel primár Klepanec.

Primár Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Georgi Krastev, PhD. uvádza ďalšie prínosy systému PACS: PACS je pre nás veľkým prínosom napríklad z toho, dôvodu, že budeme mať röntgenové snímky dostupné na ambulancii okamžite elektronicky. Dôležitý je tiež nonstop online prístup do archívu. Zjednoduší sa tiež komunikácia s ostatnými pracoviskami a nemocnicami, čo urýchli napríklad vzájomné konzultácie.