ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI VEDIA AKO EFEKTÍVNE RIADIŤ FIRMU

0
949

Pätica Slovákov úspešne zvládla riadenie virtuálnej firmy a dosiahla tak 3. miesto na najväčšej celosvetovej súťaži v strategickom manažmente

Stratégia, manažment a plánovanie riadenia firiem si vyžadujú neustále pozorovanie meniaceho sa trhu a taktizovanie pri rozhodnutiach vzhľadom na dosiahnutie cieľov spoločností. Tím Juraja Privrela uspel v celosvetovom meradle v oblasti manažovania virtuálnej spoločnosti na simulovanom trhu s cieľom dosiahnuť najlepšie zvýšenie hodnoty akcií.

Úspešné riadenie firmy si vyžaduje precízne stanovenie stratégie a jej dôsledné aplikovanie vo všetkých oddeleniach počnúc výrobným, cez finančné, obchodné, HR až po marketingové. Juraj Privrel a členovia jeho tímu sa vo virtuálnom riadení firmy osvedčili ako výborní stratégovia, čo preukázali na súťaži Global Management Challenge. „V podnikaní sú úspešní tí, ktorí vedia nielen to, kde trh aktuálne je a čo potrebuje, ale hlavne to, kde bude v budúcnosti. Som názoru, že uvedený princíp platí všeobecne pre všetky základné oblasti riadenia spoločnosti. Úspešné sú dnes tie firmy, ktoré vedeli účinne predvídať vývoj v budúcnosti a uskutočniť strategické rozhodnutia v správnom čase,“ povedal Juraj Privrel, víťaz 3. miesta na celosvetovej súťaži Global Management Challenge. Ako príklad tohto inovatívneho prístupu uviedol spoločnosť IBM, ktorá sa primárne venovala predaju hardwaru, no neskôr sa sústredila najmä na softwarové riešenia a služby, keďže majú vyššiu rentabilitu a pôvodný trh s hardwarom dokonca úplne opustila. Opačným príkladom je podľa neho nepredvídanie vývoja trhu spoločnosťou Kodak, ktorá vynašla digitálnu fotografiu, no podcenila jej masový úspech a nikdy ju efektívne neuviedla na trh na rozdiel od konkurentov firmy. V roku 2012 Kodak požiadal o ochranu pred veriteľmi.

Tím Juraja Privrela sa poučil z chýb veľkých spoločností a princíp predvídania zmien na trhu aplikoval aj na riadenie virtuálnej firmy. Pätica Slovákov mala za úlohu postarať sa o fungovanie virtuálnej spoločnosti ponúkajúcej celkom nový druh produktu na trhu, ktorý v čase prevzatia firmy nebol masovo rozšírený. Spoločnosť predávala relatívne malé množstvo produktov s vysokou jednotkovou predajnou cenou vo vzťahu k výrobným nákladom na pomerne malom trhu. „Situáciu možno prirovnať k obdobiu uvádzania tabletov na trh spoločnosťou Apple. V tom čase bol trh s tabletmi relatívne malý vo vzťahu k trhom s počítačmi či mobilnými telefónmi. Predpokladali sme však, že potenciál trhu je podstatne väčší a všetky strategické rozhodnutia sme prispôsobovali budúcemu – výrazne väčšiemu trhu, čo nás odlíšilo od mnohých konkurentov, ktorí sa pri rozhodnutiach obmedzovali aktuálnou veľkosťou trhu. Virtuálnu spoločnosť sme v prvých rozhodnutiach kapacitne pripravili na masívny rast výroby a investovali sme do výskumu a vývoja. Zefektívnili a rozšírili sme distribučné siete a výrazne sme investovali do propagácie značky,“ vysvetlil Juraj Privrel.

Skúsenosti z oblasti strategického manažmentu, ktoré mladí Slováci a Slovenky nadobudli počas súťaže, im zaiste napomôžu byť pripravenými na výzvy v oblasti riadenia firiem.