TUCET MLADÝCH TALENTOV ZÍSKA V TOMTO ROKU OD AXA NADAČNÉHO FONDU V NADÁCII PONTIS TAKMER 17 TISÍC EUR

0
1153

Šanca na kariérny úspech, podpora mladých talentov, ale aj finančná pomoc. Toto sú hlavné ciele AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis, ktorý v piatom ročníku grantového programu vyčlenil takmer 17 tisíc eur na podporu kariérnych snov dvanástich talentovaných študentov. Svoje projekty v piatom ročníku obhájili nadaní umelci, mladí vedci, biológovia, ekológovia, ale aj budúci profesionáli v oblasti medicíny a informačných technológií.

„Finalisti posledného ročníka nášho grantového programu sú pre nás milým prekvapením. Je úžasné vidieť toľko mladých ľudí, ktorí majú už v mladom veku jasno vo svojom kariérnom smerovaní. Každý jeden projekt, ktorý tento rok podporíme v rámci AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis má veľký zmysel. Nejde v nich totiž iba o rozvíjanie talentu, ale aj o projekty, pri ktorých veríme, že už v blízkej budúcnosti prinesú pozitívne zmeny v spoločnosti,“ hovorí Karel Žyla, manažér externej komunikácie AXA pre ČR a Slovensko.

Dvanásť finalistov piateho ročníka grantového programu AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis prihlásilo projekty v kategóriách veda a výskum, ochrana a podpora zdravia, ochrana a tvorba životného prostredia, či podpora vzdelávania. Medzi ocenenými sú napríklad Ján Révay, mladý matematik  zaoberajúci sa umelou inteligenciou a medicínou, študentka Jana Čorňáková, venujúca sa výskumu sekundárnych metabolitov s cieľom skúmať ich použitie v boji proti rakovine, stredoškoláčka Martina Loncová  s projektom zameraným na fytoremediácie pomocou hydropónie, čo je jedna z foriem čistenia pôd pomocou vysadenia rastlín v kontaminovanej pôde. Pre Romana Ruhiga je dôležitá udržateľná architektúra s integrovaním technológií, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energií k eliminácii primárnych energií. Peter Nociar sa zase popri strednej škole venuje monitoringu a ochrane mokradí Béter. Spomedzi úspešných finalistov je potrebné tiež spomenúť maturantku Silviu Bednarčákovú, ktorá sa zaoberá monitoringom výskytu toxických látok v okolí Strážskeho a Zemplínskej Šíravy, či Silviu Hnátovú, študujúcu na univerzite Cambridge nuerodegeneratívne ochorenie ALS.

V tomto ročníku grantového programu AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporila skupina AXA prihlásené projekty sumou takmer 17 tisíc eur. Počas piatich rokov existencie grantového programu bolo podporených spolu 60 študentov v celkovej sume viac ako 108 tisíc eur.

„Sme hrdí, že môžeme byť prostredníctvom týchto šikovných mladých ľudí súčasťou vzniku zaujímavých vedeckých objavov, ekologických projektov, či pri podpore hudobných objavov. Verím, že finančné prostriedky z nášho grantového programu im pomôžu plniť si kariérne sny a rozvíjať ich nevšedný potenciál,“ konštatuje Karel Žyla, manažér externej komunikácie AXA pre ČR a Slovensko.

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis je určený pre študentov základných, stredných či vysokých škôl do veku 26 rokov. Umožňuje budúcim mladým talentom získať potrebné finančné prostriedky na zmysluplné projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Podmienkou získania grantu je  výborný študijný prospech, preukázanie sa účasťou na odborných súťažiach, či angažovanie sa v záujmových činnostiach.