Trnavská nemocnica otvorila nové špičkové oddelenie

0
1058

Fakultná nemocnica Trnava otvorila nové Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti, ktoré bude slúžiť na hospitalizáciu pacientov s potrebou podpory základných životných funkcií, najmä dýchania za pomoci umelej pľúcnej ventilácie. Nové oddelenie je len druhým pracoviskom tohto druhu na Slovensku. Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti vo štvrtok slávnostne otvorili minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, trnavský arcibiskup Ján Orosch a riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický.

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti Fakultnej nemocnice Trnava je vybavené 15 modernými lôžkami, až 13 z nich umožňuje využitie umelej pľúcnej ventilácie. Hospitalizovaní budú pacienti, ktorí prekonali kritické ochorenie alebo závažný úraz. Na terapii pacientov sa bude okrem personálu oddelenia podieľať aj personál ostatných kliník a oddelení Fakultnej nemocnice Trnava a možnosť blízkeho kontaktu s príbuzným dostane aj pacientova rodina. V prípade záujmu sa rodina môže podieľať na starostlivosti o pacienta, učiť sa tejto starostlivosti a postupne sa pripravovať na prípadné prevzatie pacienta do domácej starostlivosti.

„Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti na oddeleniach dlhodobej intenzívnej starostlivosti je veľmi potrebné, aj s prihliadnutím na to, že pacientov, ktorí potrebujú takýto typ starostlivosti, je na Slovensku veľa. Preto verím, že takéto špecializované oddelenia budú postupne pribúdať. Moderné medicínske prístroje, profesionálny tím odborníkov, najnovšie účinné a bezpečné lieky – to sú faktory, ktoré zohrávajú na tomto oddelení veľkú rolu. Vo FN Trnava sú v dokonalej symbióze, a to je veľmi úspešný začiatok,“ konštatoval minister zdravotníctva SR Viliam Čislák. Otvorenie Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti Fakultnej nemocnice Trnava je pozitívnou správou pre pacientov a ich príbuzných z celého Slovenska, najmä z Trnavského samosprávneho kraja. „Veľmi ma teší, že práve Fakultná nemocnica Trnava, ktorá je v Trnavskom samosprávnom kraji, je jedným z dvoch takýchto pracovísk na Slovensku. Už z letmého pohľadu je zrejmé, že ide o špičkové a moderné pracovisko,“ zhodnotil Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Na oddelení je po jeho otvorení hospitalizovaných už 8 pacientov. „Naším cieľom bolo vytvoriť adekvátne podmienky pre pacientov, ktorí vyžadujú neustálu starostlivosť a moderné prístrojové vybavenie. Dnes odovzdávame prvé takéto štátne pracovisko symbolicky práve týmto pacientom a ich rodinám a veríme, že bude v plnej miere napĺňať ich potreby,“ uzavrel riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický.