Trnavská nemocnica má vynovenú jedáleň

0
1032

Fakultná nemocnica (FN) Trnava dnes (4. augusta 2014) spolu s koncesionárom, spoločnosťou DORA Gastro a.s., uviedla do prevádzky novo zrekonštruovanú jedáleň. Vynovené priestory prinesú zamestnancom výrazné zlepšenie komfortu stravovania.

V jedálni bola zabezpečená výmena okien, podláh, oprava strechy a zmena dispozičného riešenia. Ku komfortu zamestnancov významne prispeje nový nábytok a nová technológia výdaja stravy. Rekonštrukcia je súčasťou rozsiahlejšieho projektu modernizácie celej stravovacej prevádzky, vrátane kuchyne. Zlepšenie kvality stravy a prislúchajúcich služieb má za cieľ uspokojiť potreby pacientov a zamestnancov nemocnice.

„Postarať sa o kvalitné stravovanie pre veľké množstvo pacientov a zamestnancov našej nemocnice je náročná úloha. Kvôli ekonomickej a kvalitatívnej výhodnosti sme pristúpili k outsourcovaniu stravovacej prevádzky. Zaznamenali sme už zlepšenie kvality jedla, k tomu patria aj príjemnejšie priestory jedálne. Túto zónu chápeme aj ako oddychový priestor pre ľudí, ktorí majú stresujúce a veľmi dôležité poslanie,“ zhodnotil Ing. Martin Tabaček, riaditeľ FN Trnava.

Rekonštrukcia stravovacej prevádzky je jedným zo systémových krokov vedenia FN Trnava, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov a zamestnancov najväčšieho zdravotníckeho zariadenia Trnavského kraja. Od 1. septembra 2014 bude zabezpečený aj výdaj stravy pomocou elektronického kartového systému, ktorý zamestnancom zjednoduší administráciu a nákup obedov.