Slávnostné otvorenie moderného medicínskeho centra UNICENTRUM v Bojniciach

0
1334

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a Medicínsko-diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi, ktoré táto spoločnosť vybudovala a prevádzkuje, tento týždeň v Bojniciach slávnostne otvorili moderné medicínske centrum s názvom UNICENTRUM. Medicínske centrum disponuje jednou všeobecnou a siedmimi odbornými ambulanciami pre dospelých. Vo všetkých sa nachádza najmodernejšia prístrojová a diagnostická technika. Gastroenterologická ambulancia je vybavená gastroenterologickou zostavou Pentax s najmodernejším videoprocesorom dostupným na trhu. Ambulancia UNICENTRA je prvým pracoviskom v Európe, ktoré má nainštalované zariadenie daného typu.

UNICENTRUM v spolupráci s UNIKLINIKOU poskytujú pre pacientov z regiónu hornej Nitry a celého Slovenska široké spektrum odborných vyšetrení realizovaných skúsenými špecialistami s najmodernejším prístrojovým vybavením. Obe zariadenia boli vybudované z dôvodu kvalitnejšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti v tomto regióne a alarmujúceho rastu nádorových ochorení v regióne hornej Nitry, ktorý patrí k regiónom s najviac rozvinutým priemyslom na Slovensku. Okrem onkologických ochorení narastá aj výskyt kardiovaskulárnych ochorení, ktoré  je potrebné diagnostikovať v začínajúcich štádiách.

Hlavným cieľom vzniknutého UNICENTRA je podľa slov riaditeľa Unikliniky kardinála Korca v Prievidzi Miloša Mladého: „zabezpečiť pre pacientov z regiónu hornej Nitry dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorú si všetci občania zaslúžia.“ 

V UNICENTRE je otvorená gastroenterologická ambulancia – vybavená už spomínaným moderným prístrojom, ktorý poskytuje pacientovi nižšiu bolestivosť vyšetrenia. Lekárovi umožňuje možnosť širšieho diagnostického rozhrania. V centre sa tiež nachádza kardiologická ambulancia, ktorá je vybavená ultrazvukovým prístrojom schopným vyšetriť srdce v najvyšších detailoch.

Otorinolaringologická ambulancia je vybavená modernou počítačovou diagnostikou sluchu. Disponuje vyšetrovacou jednotkou s možnosťou digitalizácie vyšetrení. Ďalšie ambulancie v UNICENTRE sú: dermatovenerologická, diabetologická, endokrinologická a neurologická.

 „Prepojenie vyšetrení v špecializovaných ambulanciách UNICENTRA s moderným prístrojovým vybavením spolu s včasnou diagnostikou, ktorá sa dá realizovať v UNIKLINIKE, umožní pacientom využívať efektívnejšiu liečbu vážnych ochorení,“ doplnil Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť.