Seriál o prehľade platov – Stavebníctvo a reality

0
886

Personálna agentúra Grafton Slovakia pripravila súhrnný prehľad platov v oblasti stavebníctva a realít, prinášajúci komplexné dáta platového ohodnotenia v kľúčových oblastiach a možnosť porovnania mesačnej mzdy na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Cieľom prieskumu je poukázať na rast týkajúci sa pracovných pozícií, pozitívne trendy a mzdové indikátory v krajinách V4. Najmarkantnejší rast v oblasti stavebníctva a realít je zaznamenaný v Českej republike a na Slovensku.
Stavebníctvo a reality
Pozitívny vývoj v oblasti stavebníctva bol v roku 2015 zaznamenaný najmä v Českej republike a na Slovensku. Dôvodom je predovšetkým rastúci počet verejných zákaziek so zreteľom na oblasť dopravnej infraštruktúry, a rovnako tak priemyselný rast. Na Slovensku je v oblasti výstavby nových obytných komplexov a obchodných centier zároveň očakávaný rad ďalších projektov. Na druhej strane, stavebníctvo poľského trhu ovplyvnené dotáciami Európskej únie sa pomaly zotavuje z krízy a maďarský trh eviduje pozastavenie väčšiny veľkých investičných projektov. Táto situácia zároveň predstavuje dôvod, prečo existuje len veľmi obmedzená ponuka nových pracovných miest v tejto krajine.
Rastúci dopyt po projektových manažéroch s relevantnými pracovnými skúsenosťami a aktívnou znalosťou anglického jazyka je dôkazom meniacej sa situácie v Českej republike a na Slovensku, ktorá je spôsobená pôsobením veľkého počtu zahraničných investorov na lokálnych trhoch. Aktívna znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je preto pre kandidátov v tejto oblasti veľkým bonusom. Zaznamenaný je taktiež zvýšený dopyt po odborníkoch v príslušných segmentoch výstavby, napríklad železničných stavieb. Sales agenti a technicky vzdelaní absolventi, ktorí majú záujem o prácu v obchode, sú tiež aktívne vyhľadávaní a jednou z požiadaviek je rovnako aktívna znalosť anglického, či ďalších cudzích jazykov. Hlavní majstri, manažéri bytovej výstavby a manažéri nákladov patria rovnako medzi ľahšie obsaditeľné pracovné pozície.
Personalisti agentúry Grafton Slovakia v priebehu minulého roka zaznamenali nárast a kreovanie voľných pracovných miest práve v oblasti stavebníctva a realít.
„Jedným z najdynamickejších odvetví v priebehu minulého roka bola práve oblasť stavebníctva, v rámci ktorej sme evidovali zvýšený počet nových pracovných pozícií a možností pracovného zaradenia. Vzhľadom na to, že oblasť stavebníctva dáva priestor širokému pracovnému uplatneniu, je pre uchádzača zaujímavé nájsť si prácu práve v tejto oblasti. Zásadnú zmenu v počte pracovných pozícií neočakávame ani v aktuálnom období, pričom medzi najvyhľadávanejšie sa radia pozície stavebných inžinierov a manažérov stavieb,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.