Reklamovali ste ročné vyúčtovanie? Ako tomu v budúcom roku predísť?

0
984

Ak patríte k poctivým majiteľom, ktorí medzimesačne sledujú spotrebované energie a porovnávajú medziročne svoje spotreby, ročné vyúčtovanie nebolo veľkým prekvapením. Výška preplatku a nedoplatku by sa tak mala pohybovať plus-mínus v desiatkach eur. Avšak aj majiteľom s ekonomickým správaním mohlo prísť ročné vyúčtovanie s neočakávane vysokým nedoplatkom! Prečo je to tak?

Kedy vlastníci bytov reklamujú ročné vyúčtovanie?

Vyúčtovanie, ktoré dostávajú domácnosti vyzerá na prvý pohľad zložito. Avšak o tom, ktoré položky čo predstavujú, sa väčšina domácností zaujíma až po tom, ako ich prekvapí nečakane vysoký nedoplatok.

„Najčastejším faktorom reklamácií býva výška nákladu, resp. nedoplatku v porovnaní so susedom. Avšak takéto porovnanie nie je dôvodom k reklamácii. Každá domácnosť má iné návyky, potreby a spravidla aj iné radiátory a vodovodné batérie s rozdielnou spotrebou vody. Preto je vhodnejšie porovnávať svoje náklady a spotreby s predchádzajúcimi obdobiami,“ uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania, ista Slovakia.

Ako reklamovať nedoplatok v ročnom vyúčtovaní

Ak vás ročné vyúčtovanie nemilo prekvapilo a plánujete ho reklamovať, všetky kontaktné údaje sú uvedené v ročnom vyúčtovaní.

„V praxi sa nám stáva, že sa na nás v tomto období vlastníci bytov obracajú s reklamáciami ohľadom ročného vyúčtovania nákladov s využívaním bytu. Avšak proces reklamácie je vhodné adresovať na subjekt, ktorý toto ročné vyúčtovanie zaslal, spravidla je to správca bytového domu. Kontakt a podmienky reklamácie sú uvedené v ročnom vyúčtovaní. Naša spoločnosť, ktorá sa špecializuje na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti, preveruje dané reklamácie a podáva k nim stanovisko na základe výzvy od správcu,“ uviedla Irena Pernecká.

Ako ušetriť a znížiť náklady v nasledujúcich obdobiach

Vyúčtovanie je obrazom návykov a správania užívateľov bytov. Niekedy stačí malá zmena v ich správaní, ako je napríklad umývanie riadu pod tečúcou vodou, zastavenie tečúcej vody počas umývania zubov a pod. Dlhé závesy, záclony a nábytok pred radiátorom, ktoré bránia šíreniu tepla, rovnako ako vetranie pri otvorenej hlavici radiátora. Okrem zmienených návykov môžu nastať chyby alebo poruchy, ktoré majiteľ bytu nevie regulovať osobne, alebo sa vyskytnú chyby zapríčinené ľudským faktorom.

Presné a spoľahlivé odpočty údajov o spotrebe

Jednoduchým riešením ako eliminovať chyby pri odpočtoch údajov o nameraných spotrebách, a ich následnom spracovaní do systému rozpočítavania, je inštalácia meračov, ktoré komunikujú pomocou rádiových vĺn. Všetky údaje z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla alebo vodomerov, ktoré sú vybavené rádiovým modulom, sú prenášané automaticky cez rádiovú sieť na centrálny server a ďalej sa spracovávajú elektronicky. Odpočet dát prebieha bez potreby vstupu do bytov a automatizovaný systém eliminuje prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom. Najnovšie rádiové merače sú presnejšie a lepšie chránené proti neoprávnenej manipulácii alebo zneužitiu dát. Správca, ako aj vlastníci bytov, môžu sledovať a porovnávať dennú spotrebu vody a tepla v jednotlivých bytoch či v celom objekte cez internetový portál celoročne a nemusia čakať na ročné vyúčtovanie. Vďaka tomu môžu regulovať svoje spotrebiteľské správanie priebežne a rýchlejšie reagovať na prípadné poruchy.

O spoločnosti ista Slovakia, s.r.o.

Je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov – pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Úsilím spoločnosti je docieliť spravodlivé rozdelenie nákladov za odobraté teplo a vodu na základe individuálnej spotreby. Už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty viac ako dvanástim miliónom bytových jednotiek (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 24 krajinách po celom svete.

Na Slovensku spoločnosť ista pôsobí už od roku 1993 a poskytované produkty a komplexné služby partia k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Vyškolení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami poskytujú služby s ohľadom na individuálne potreby pre viac ako 110 000 slovenských domácností. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.