Protherm Production otvoril v Skalici nové testovacie centrum

0
1723
Zmodernizované testovacie centrum slávnostne otvoril (zľava doprava) Swen Engelhaupt, manažér pre bezpečnosť produktov a certifikáciu z Vaillant Group a Frank Schlichthaber, skupinový manažér vývojového oddelenia. A to spolu s Thomasom Kupkom, skupinovým riaditeľom kvality a Petrom Kubom (úplne vpravo), riaditeľom spoločnosti Protherm Production.

Spoločnosť Protherm Production v stredu 4. novembra 2015 otvorila nové testovacie centrum v priestoroch svojho závodu na výrobu kotlov v Skalici. Investícia súvisí s nárastom kompetencií v rámci materskej skupiny Vaillant Group z Nemecka. Modernizácia predstavovala investíciu vo výške 1,3 milióna eur.

Zmodernizované testovacie centrum slávnostne otvoril Thomas Kupka, skupinový riaditeľ kvality z Vaillant Group a Swen Engelhaupt, manažér pre bezpečnosť produktov a certifikáciu. A to spolu s Frankom Schlichthaberom, skupinovým manažérom vývojového oddelenia a Petrom Kubom, riaditeľom spoločnosti Protherm Production.

„Nové testovacie centrum je dôležitou investíciou a zároveň prejavom veľkej dôvery, ktorú koncern Vaillant Group vkladá do výrobného závodu Protherm Production v Skalici,“ povedal Thomas Kupka z medzinárodnej skupiny Vaillant Group, do ktorej závod patrí.

„Skupina Vaillant je jednou z mála nadnárodných spoločností, ktorá sa na Slovensku sústredí nielen na samotnú výrobu, ale aj na vývoj a testovanie kotlov a hydraulických komponentov. Nová kompetencia vypovedá o dôležitej pozícii závodu Protherm Production v rámci skupiny,“ upresnil Peter Kuba, riaditeľ spoločnosti Protherm Production.

Inštalovali najmodernejšie technológie

Nové testovacie centrum poskytne technické zázemie pre podporu vývoja. Testovať sa tu budú závesné aj stacionárne kotly, ako aj ich hydraulické komponenty. Modernizácia sa realizovala s ohľadom na dlhodobú stratégiu spoločnosti v oblasti znižovania dosahu výroby na životné prostredie a zvyšovania bezpečnosti pracovníkov. Jedna z najvýznamnejších zmien sa týkala inštalácie uzatvoreného systému chladenia vody, v dôsledku ktorého sa ročne ušetrí až 10-tisíc kubických metrov vody, čo predstavuje 50 % úsporu vody.

Prípravy na modernizáciu centra odštartovali ešte v roku 2014. Rozšírenie existujúcich priestorov testovacieho centra a inštalácia najmodernejších technológií sa uskutočnili v priebehu piatich mesiacov. Modernizácia zahŕňala výmenu testovacích zariadení na vývoj kotlov, kompletnú výmenu rozvodov k testovacím pracoviskám, inštaláciu výkonnejšej klimatizačnej jednotky a ďalšie úpravy. Súčasťou modernizácie je aj nová miestnosť pre certifikačné merania, ktorá spĺňa normu ISO 17025.

„Účelom modernizácie bolo najmä zvýšenie bezpečnosti testovacieho centra a personálu, ktorý ho obsluhuje. Za nemenej dôležité považujeme aj rozšírenie existujúcej infraštruktúry pre zmiernenie vplyvu na životné prostredie a prípravu na ďalší rozvoj,“ vysvetľuje Daniel Pšeno, vedúci testovacieho centra.

V priestoroch prebehla inštalácia ôsmich nových testovacích pracovísk pre vývojové testy kotlov, niekoľkých testovacích zariadení na testy životnosti vykurovacích zariadení, dvoch certifikačných skúšobných zariadení a klimatickej komory pre testy kotlov pri nízkych teplotách. Pribudli tiež nové technológie určené na testovanie hydraulických komponentov. Testovacie centrum je modernizované v súlade so štandardom testovacích centier medzinárodnej skupiny Vaillant Group.

Rozšírenie kompetencií závodu

Modernizácia testovacieho centra predstavuje pre Protherm Production jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá sa viaže na vlaňajšie rozhodnutie medzinárodnej skupiny Vaillant Group o rozšírení kompetencií. Investícií, ktoré prúdia do spoločnosti sídliacej na Záhorí, je však tento rok oveľa viac.

Nové testovacie centrum za 1,3 milióna eur je iba zlomok zo 4,6 milióna eur. To sú celkové investície, ktoré v roku 2015 prúdia do Protherm Production. A to do výroby, modernizácie aj do zavádzania nových produktov,“ dodal Peter Kuba.

Spoločnosť Protherm Production, ktorá na Slovensku pôsobí pod hlavičkou Vaillant Group od roku 2001, sa neustále rozrastá a patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne Záhorie. Momentálne zamestnáva zhruba 500 ľudí. V skalickom závode vyrába kotly pre trhy 24 krajín Európy, Ázie aj Afriky.

Dlhodobé skúsenosti s testovaním

O umiestnení investície do závodu v Skalici rozhodlo aj to, že Protherm Production má s testovaním kotlov a hydraulických zariadení už dlhodobé skúsenosti. Prvé testovacie centrum vzniklo v Skalici ešte v roku 2000 vo vtedajšej spoločnosti Protherm. O štyri roky neskôr bol už v rámci Protherm Production zavedený systém testovacích súprav na vývojové testy a testy životnosti s automatickým zberom údajov.

V roku 2006 pribudlo k technológiám prvé skúšobné zariadenie na štandardizovanú certifikáciu. Roky 2008 a 2009 sa niesli v znamení výstavby testovacieho centra pre hydraulické komponenty. Neskôr pribudla zvuková komora pre akustické skúšky hydraulických komponentov a testovacia miestnosť pre expanzné nádoby. Pomerne nedávnu investíciu predstavovala inštalácia najmodernejšieho systému chladenia vody. Výška investície sa vtedy vyšplhala na 400 000 eur. V súčasnosti je táto tzv. chladiaca veža dôležitou súčasťou modernizovaného testovacieho centra. Protherm Production je v poradí len druhým závodom skupiny Vaillant Group s týmto systémom chladenia.

zdroj foto: Protherm Production