Prehľad platov – Bankovníctvo a finančné služby

0
1326

Personálna agentúra Grafton Recruitment prináša súhrnný prehľad platov v oblasti bankovníctva a finančníctva na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Cieľom prehľadu je možnosť porovnať platové ohodnotenie a poskytovanú mesačnú mzdu v kľúčových oblastiach, poukázať na pozitívne trendy a rast týkajúci sa pracovných pozícií či mzdových indikátorov v krajinách V4.

Bankovníctvo a finančné služby

V uplynulom roku bolo v Českej republike, Poľsku a Maďarsku zaznamenaných množstvo pracovných príležitostí v oblasti účtovníctva a finančných služieb. Táto skutočnosť je tiež spojená s rastom centier zdieľaných služieb v uvedených regiónoch. Na slovenskom trhu je možné pozorovať rastúci počet pozícií spoločností operujúcich v oblasti správy majetku alebo obchodu na kapitálových trhoch.

 „Agentúra Grafton Recruitment v priebehu minulého roka rovnako zaznamenala zvýšený počet pozícií v oblasti účtovníctva, ale i financií. Záujem o kvalifikovaných a skúsených uchádzačov s praxou zohráva v tomto segmente kľúčovú úlohu, zamestnávatelia však svoju pozornosť sústredili aj na absolventov vysokých škôl,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Recruitment na Slovensku.

Veľký záujem je taktiež o kandidátov hlásiacich sa na pozície obchodného analytika, nevynímajúc pozície finančného analytika a finančného manažéra, ktorých zvýšený dopyt bol zaznamenaný predovšetkým v Českej republike. Zamestnávatelia boli ochotní ponúknuť kandidátom nielen štandardný plat, ale aj motivujúcu bonusovú zložku, ktorej hodnota sa pohybovala približne medzi 5 a 15 % ročnej hrubej mzdy. Narastajúci počet voľných pracovných miest v oblasti controllingu bol zaznamenaný v Maďarsku.

Stále rastie konkurencia medzi žiadateľmi o prácu vo veľkých medzinárodných a menších poradenských spoločnostiach, kde dopyt po pracovných príležitostiach výrazne prevyšuje počet ponúkaných pracovných miest. V tomto segmente zamestnávatelia ponúkli príležitosť predovšetkým šikovným a ambicióznym absolventom, s ukončením ekonomickým vzdelaním a aktívnymi jazykovými zručnosťami.

Tabuľka s prehľadom vybraných pozícií a platov v oblasti bankovníctva a finančníctva v hlavných mestách krajín V4.