Predchádzajte bolesti. Revolúcia v klinickej medicíne už aj na Slovensku!

0
882

Obraz stavu chrbtice – bezbolestne, rýchlo a bez ožarovania? Klinika celostnej medicíny MEDANTE prináša svojim klientom prevrat v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby vertebrogénnych ochorení – technológiu Formetric 4D. Ultramoderné zariadenie poskytuje monitoring chrbtice, trupu a panvy v statickom postoji i dynamickom pohybe. Nová technológia garantuje presné meranie bez odchýlok a škodlivého ožarovania.

Sedavé zamestnanie, stres, hodiny strávené za monitorom počítača, neustále využívanie dopravných prostriedkov. Zmena životného štýlu, pohybová pasivita a technologické pokroky, ktoré len prehlbujú našu mieru pohodlnosti, majú za následok častý výskyt problémov pohybového aparátu u čoraz mladších ľudí. Bolesti chrbtice už nie sú iba strašiakom staršej generácie. Oslabený svalový korzet, nesprávne držanie tela, skoliózy, kyfózy nesú so sebou celý rad ďalších zdravotných komplikácií. Ľudia majú tendenciu počiatočné príznaky a bolesť ignorovať. MEDANTE prezentuje spôsob ako problémom predchádzať a optimalizovať kvalitu života.

Formetric 4D

Riešenie zhmotňuje absolútna novinka – zariadenie Formetric 4D, ktoré prostredníctvom chodiaceho pásu Pedogait s 8 200 pohybovými senzormi dokonale nasníma biomechaniku chôdze klienta, konkrétne rozloženie tlakov a záťaž jednotlivých končatín pri chôdzi. „Je to stereografické vyšetrenie chrbtice, je vhodné pre každý vek, je neinvazívne, bez ožiarenia, rýchle, bezbolestné a okamžite poskytuje klinike a zároveň aj klientovi dokonalý obraz chrbtice, stavcov, panvy a všetkých geometrických bodov, ktoré potrebuje klient k ďalšej terapii a liečbe,“ vysvetľuje MUDr. Július Kazimír rehabilitačný lekár a ortopéd pôsobiaci na klinike celostnej medicíny MEDANTE v Bratislave.

Ako to funguje ?

Prístroj je vybavený špeciálnou kamerou, ktorá zosníma z povrchu tela veľký počet skenov, a to vďaka optickému rastovému obrazu vytvoreného zdrojom svetla. Následne dochádza k digitálnemu spracovaniu získaných informácií metódou počítačovej triangulácie. Finálne grafické 3D zobrazenie zhmotňuje obraz chrbtice zozadu, zboku a taktiež v axiálnom zobrazení. Formetric 4D detailne, bez akejkoľvek odchýlky, interpretuje aktuálny stav chrbtice a panvy spolu so zástupom ďalších potrebných parametrov.

Zdravie je len jedno

Základom udržania si dobrého zdravotného stavu je prevencia. Aj keď bolesť nie je navonok viditeľná, netreba ju podceňovať a potláčať prostredníctvom voľnedostupných liekov. Odkladanie liečby môže mať za následok stupňovanie závažnosti pretrvávajúcich zdravotných problémov a zbytočné komplikácie.

Pristupujte k svojmu zdraviu zodpovedne. Navštívte kliniku celostnej medicíny MEDANTE a optimalizujte kvalitu vášho života.