Praktická výučba medikov v špičkovom medicínskom centre

0
1046

Medicínsko-diagnostické centrum UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi sa zapojilo do pilotného projektu rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V priestoroch Unikliniky a pod vedením jej odborného personálu prebehla praktická výučba medikov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v predmete všeobecné lekárstvo. Študenti medicíny absolvovali na tomto pracovisku týždennú prax a pod dohľadom skúseného lekára sa oboznámili s prácou v zariadení európskej kvality.

UNIKLINIKA kardinála Korca sa týmto spôsobom v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou zapája do praktickej výučby medikov a deklaruje svoj záujem o neustále zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt sa podarilo zrealizovať aj vďaka hlavnej odborníčke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo Monike Paluškovej.

„Jedinečnosť projektu spočíva práve v tom, že sa medici po prvýkrát dostali priamo do ambulancie všeobecného lekára a počas jedného týždňa sa oboznámili so špecifikami práce v ambulancii, s manažmentom pacienta v primárnej sfére a s prednemocničnou starostlivosťou, čo doteraz nebolo možné. Podarilo sa nám tak spraviť správny krok v snahe zatraktívniť odbor všeobecného lekárstva pre mladých nádejných lekárov,“ priblížila tento projekt Miriam Holendová, vedúca lekárka Centra špeciálnej diagnostiky UNIKLINIKY a krajská odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo.

Aktivitu víta aj vedenie medicínsko-diagnostického centra. Jozef Naščák, riaditeľ UNIKLINIKY, hodnotí pozitívne každý krok, ktorý vedie k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti: „Projekt je mimoriadne prínosný v dvoch rozmeroch. Študentom zásadne pomáha pripraviť sa na praktický výkon povolania. Zároveň tiež predstavuje ďalší krok k zvyšovaniu kompetencií vzhľadom k pacientovi. Ten je v celom reťazci najdôležitejší. Chceme teda využiť príležitosť ukázať u nás medikom aj tento rozmer.“