Poistenie od ING Životná poisťovňa

0
1226

ING Smart Senior (ING Životná poisťovňa)

Životné poistenie pre seniorov vo veku od 55 do 80 rokov, vďaka ktorému bude o vašich rodičov postarané, aj keď vy bývate na druhom konci republiky alebo sa o nich nemôžete starať celý deň. Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti a asistenčné služby pomáhajú ľuďom nad 55 rokov pri úraze či chorobe. Napríklad pri úraze, ktorý si nevyžaduje pobyt v nemocnici, pokrývajú asistenčné služby opateru v domácom prostredí, dovoz jedla, upratovanie domácnosti, ale aj venčenie psíka. Ak sa senior o seba nevie postarať dlhšiu dobu, pomáha pripoistenie pre prípad nesebestačnosti platiť opatrovateľku až po dobu dvoch rokov odo dňa priznania nároku. Navyše možno pripoistiť hospitalizáciu, trvalé následky úrazov a chorôb.

Cena: od 9 eur mesačne (cena asistencie od 1 eura mesačne)

Rizikové životné poistenie ING ProAktiv s krytím chorôb (ING Životná poisťovňa)

Darujte svojmu partnerovi finančnú istotua kompletnú výbavu pre aktívny život. Rizikové životné poistenie pomáha preklenúť výpadok príjmu v prípade úrazu či vážnej choroby s dlhším liečením. Keďže netvorí sporiacu zložku, je to cenovo najvýhodnejšie riešenie, ako sa poistiť proti nečakaným rizikám. Autonehoda s dlhým liečením, infarkt či natrhnutie svalu pri športe – to všetko sú situácie, keď poisťovňa vypláca finančnú kompenzáciu a váš partner nemusí byť v strese zo strateného príjmu.

Cena: od 10 eur mesačne

Kapitálové životné poistenie ING Komplet Junior (ING Životná poisťovňa)

Deti najviac ohrozujú úrazy a choroby. Poistenie ich síce nedokáže ochrániť, ale poskytne vám dostatok financií, aby ste s dieťaťom mohli ostať doma a postarať sa o jeho vyliečenie. A takisto psychickú pohodu s vedomím, že máte finančnú rezervu a nepocítite výpadok príjmu ani počas opatrovania dieťaťa. Pripoistenie kryje až 55 rôznych kritických chorôb, čo je najviac zo všetkých poisťovní. Hoci časť poistného plnenia vyčerpáte pri prvej chorobe, poistenie trvá ďalej a chráni vaše dieťa pred ďalšími komplikáciami. Navyše sa časť poistného zhodnocuje vo finančných fondoch životného poistenia podľa vášho výberu.

Cena: od 13,40 eur mesačne