ODBORNÍCI PIONEER INVESTMENTS PRE MÉDIÁ

0
975

Investičná skupina Pioneer Investments pôsobí na svetovom trhu takmer 90 rokov a na slovenskom a českom trhu patrí k významným lídrom v oblasti riadenia podielových fondov. Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac ako 218,7 miliárd eur (k 31. 3. 2016). V súčasnosti pôsobí v 28 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 050 zamestnancov, vrátane 360 investičných profesionálov. V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Kľúčoví odborníci   Pioneer Investments v SR a ČR – MIROSLAV OVČARIK A PETR ZAJÍC – radi poskytnú médiám odborné stanoviská, komentáre, názory, analýzy, výhľady na odborné témy súvisiace s investovaním, kapitálovými trhmi, ale aj na všeobecné makroekonomické témy, legislatívu a ďalšie príbuzné oblasti.

MIROSLAV OVČARIK, Country manager skupiny Pioneer Investments v SR

Odborné oblasti, pre média dotazy:

– investovanie, vývoj na trhoch (z obchodného hľadiska), fondy, investičné produkty, výsledky skupiny Pioneer Investments v SR

– aktuálna legislatíva v oblasti investovania, kolektívneho investovania a financií

Miroslav Ovčarik (*1973) zastáva od augusta 2007 úlohu Country Managera pre skupinu Pioneer Investments v SR. Do skupiny Pioneer Investments prišiel zo spoločnosti Mercuri International, s.r.o., kde zastával funkciu konzultanta najmä pre finančný segment. Okrem iného sa podieľal na príprave, vedení a realizácii rozvojových projektov, analýz a tréningových programov.

Významné pracovné skúsenosti získal na Ministerstve financií SR, kde sa ako odborný referent na odbore kapitálového trhu venoval riadeniu projektov PHARE zameraných na tvorbu zákonov v rámci kapitálového a finančného trhu.

Miroslav Ovčarik vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov. Je absolventom Jazykovej školy MV ČSFR, kde študoval anglický jazyk. Svoje vedomosti si prehĺbil tréningovým programom v Belgickej bankovej akadémii v Bruseli a školením „Investment Management Master Class“ v Českej finančnej akadémii.

PETR ZAJÍC, Senior Portfolio Manager, Pioneer Investments Austria GmbH
člen predstavenstva spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Odborné oblasti, pre média dotazy:

– všeobecné makroekonomické a ekonomické témy

– politické témy s presahom a vplyvom na kapitálové trhy

– analýzy a vývoj kapitálových, akciových trhov – vrátane komodít a východnej Európy/Ruska

– dotazy na fondy Pioneer/ stratégie, kde pôsobí ako portfólio manažér

Petr Zajíc (*1971) po absolvovaní maklérskych skúšok v ČR a odborných školeniach v Kanade, vstúpil do oblasti financií.

Zastával celú radu pozícií v popredných spoločnostiach – v Československej obchodnej banke, a.s., v Expandia Finance, v Patria Finance a v Conseq Finance. Postupne sa špecializoval na portfólio management. Je odborníkom na celý rozsah inštrumentov kapitálového trhu. Ním riadené portfóliá sa pohybovali v rozsahu desiatok miliónov.

V máji roku 2002 prijal pozíciu v Pioneer Investments ČR ako portfólio manažér Pioneer – dynamický fond. V súčasnej dobe zároveň zastáva pozíciu v predstavenstve spoločnosti Pioneer Asset Management, a. s.

V roku 2005 bol menovaný za riaditeľa úseku investícií Pioneer Investments ČR. Zodpovedá za riadenie úseku investícií a podielových fondov obhospodarovaných Pioneer investičnou spoločnosťou, a.s.

V januári roku 2009 sa stal členom tímu portfólio manažérov vo Viedni, kde je zodpovedný za riadenie balancovaných a akciových stratégií v rámci Českej rodiny fondov Pioneer a za rakúske fondy so zameraním na Východnú Európu.

Petr Zajíc hovorí anglicky, rusky a pasívne komunikuje v nemčine. Medzi jeho záľuby patrí golf, lyžovanie a hokej.