Nová dynamická snímková frekvencia v technológii Zipstream spoločnosti Axis znižuje ešte účinnejšie nároky na úložné kapacity a šírku pásma

0
821

Najnovšie rozšírenie technológie Zipstream spoločnosti Axis teraz ponúka ešte väčšiu úsporu kapacity úložiska a zároveň má menšie nároky na rýchlosť prenosu dát riešení video monitorovania bez toho, aby došlo k zhoršeniu kvality dôležitých obrazových detailov. Táto technológia je plne kompatibilná so široko prijímaným štandardom pre kompresiu obrazu H.264.

Axis Communications, svetový líder v oblasti IP kamier, predstavuje rozšírenie svojej oceňovanej technológie Zipstream na kompresiu videa. Teraz dokáže dynamicky meniť snímkovú frekvenciu a okamžite sa tak prispôsobiť akýmkoľvek zmenám v záberoch. Práve táto schopnosť dynamickej úpravy snímkovej frekvencie je zdrojom významnej úspory nárokov na šírku pásma a úložnej kapacity aplikácií pre video dohľad.

„“Našim zákazníkom záleží na tom, aby v každom okamihu boli zachytené dôležité detaily v záberoch. Tým, že dokážeme znížiť dátový tok prakticky na nulu keď sa v zábere nič nedeje, dosiahneme, že majú všetko čo potrebujú s oveľa menšími nárokmi, než ako keby sme prenášali všetko nepotrebné. Veľmi úzko spolupracujeme s našimi partnermi a klientmi a vyhodnocujeme ich nápady a návrhy pre vylepšenie našej technológie Zipstream. Jednou z oblastí, kde vnímame obzvlášť silný dopyt, je ešte väčšia redukcia nárokov na dátový tok a úložnú kapacitu pri snímaní sledovaných oblastí v závislosti na tom, ako sa mení aktivita, ktorá sa v nich odohráva,“ povedal Johan Paulsson, Chief Technology Officer spoločnosti Axis Communications. „A práve tento zámer je zapracovaný do najnovšieho rozšírenia technológie Zipstream.“

Technológia Zipstream ponúka významnú úsporu nákladov, pretože je potrebné úložisko s menšou kapacitou a existujúce úložnej kapacity je možné využiť efektívnejšie. Umožňuje, aby používatelia mohli využiť plného rozlíšenia kamier a vyspelých funkcií spracovania obrazu, ako napríklad širokého dynamického rozsahu (Wide Dynamic Range – WDR) alebo technológie Lightfinder spoločnosti Axis, a pritom mohli významne znížiť požiadavky na šírku pásma a úložnej kapacity. Na miestach, kde sa video zaznamenáva lokálne priamo v kamerách na pamäťové karty SD, je výhoda možnej dlhšej doby záznamu úplne zrejmá. U aplikácií využívajúcich cloudové úložisko, prispejú menšie nároky na dátový tok ku spoľahlivejšiemu prenosu ukladaného obrazu a znižujú náklady na zabezpečenie pripojenia.

Podstatné forenzné detaily, napríklad zábery tváre, tetovanie alebo registračné značky vozidiel, technológia Zipstream vyčlení a zachová, zatiaľ čo nepodstatné oblasti v zábere, ako sú biele steny, trávniky a vegetácie, sú „obetované“ a vyhladené, čím je možné dosiahnuť nižšie nárokov na šírku prenosového pásma a úložnú kapacitu. Najnovšia rozšírená verzia technológie Zipstream je doplnená o koncept dynamickej úpravy snímkovej frekvencie (dynamic FPS – frames per second) pre optimalizáciu dátového toku video streamu, ktorý dopĺňa existujúce koncepty, ktoré technológia Zipstream už využíva: dynamické rozpoznávanie vyhodnocovanej oblasti (dynamic ROI – region of interest) a dynamickej skupiny záberov (dynamic GOP – Group of Pictures). Používatelia majú plnú kontrolu nad nastavením a môžu si technológiu Zipstream prispôsobiť tak, aby optimálne spĺňala nároky ich konkrétnej aplikácie pre video dohľad.

Podľa plánu by technológia Zipstream spoločnosti Axis s dynamickým riadením snímkovej frekvencie mala byť k dispozícii od júla 2016.