Na čo si dať pozor pri výbere okna?

0
1321

Vyberáte okná? Nenechajte sa zmiasť obchodnými argumentmi, ktoré môžu zavádzať. Pozor na šesť najčastejšie zneužívaných tvrdení o plastových oknách.

Tvrdenie č. 1: Viac komôr = lepšia izolácia

Vyšší počet komôr prináša lepšie tepelnoizolačné vlastnosti rámu, odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody, ale aj tvarovú stálosť. Avšak počet komôr vyšší ako šesť už nemusí byť efektívny, keďže sa tepelnotechnické vlastnosti rámu zlepšia iba nepatrne. „Progresívni výrobcovia  už dnes volia iné cesty, ktoré vedú k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností okien – tepelné výstuže zo sklolaminátu, hliníkové doštičky v profile, väčšie zapustenie skla aj optimalizované umiestnenie výstuže. V takom prípade možno veľmi jednoducho dosiahnuť hodnoty, prísnejšie ako požaduje norma,“ hovorí Ondřej Fridrich, marketingový manažér spoločnosti Inoutic.

Tvrdenie č. 2: Ug je totožné s Uw

Kľúčové sú tepelnoizolačné parametre celej okennej konštrukcie, t. j. otvorovej výplne skla i rámu. Ide o hodnotu súčiniteľa prechodu tepla okennou konštrukciou, ktorý sa označuje ako Uw. V ponukách niektorých výrobcov sa môžete stretnúť s ponukou okien, kde sa ako dôkaz splnenia požiadaviek normy uvádza hodnota pre zasklenie Ug. Napriek tomu, že zasklenie tvorí najväčšiu časť okna, Ug nie je totožné s Uw.

Tvrdenie č. 3: Dôležité sú len izolačné vlastnosti okna

Okno je súčasťou obálky domu. Preto treba k jeho výberu pristupovať komplexne. Z hľadiska energetickej bilancie okien je dôležité zvážiť: o aký typ domu ide (pasívny, nízkoenergetický a pod.), rozmery okien, vlastnosti rámov, skiel, orientáciu presklených plôch, tienenie a pod.

Tvrdenie č. 4: Profily triedy A sú lepšie ako profily triedy B

Triedy profilov sú dané technickou normou a vypovedajú o sile vonkajších (pohľadových) stien profilov. Táto klasifikácia neurčuje kvalitu profilov a nemá vplyv na ich funkčné parametre. Bohužiaľ, stále veľa firiem triedy profilov marketingovo zneužíva. Posledné testy, ktoré si výrobcovia profilov nechávajú priebežne robiť, preukázali, že medzi jednotlivými porovnateľnými profilovými systémami (stavebná hĺbka, počet komôr atď.) nie sú prakticky žiadne rozdiely. „Dôkazom je aj to, že väčšina výrobcov svoje najnovšie produkty so stavebnou hĺbkou okolo 80 a viac mm vyrába už iba v triede B, pretože zvýšenie sily vonkajšej steny profilu by nemalo na pevnosť žiadny vplyv a len by to profil predražovalo,“ konštatuje O. Fridrich.

Tvrdenie č. 5: Čím viac skiel, tým lepšie

Sklo zaberá najväčšiu plochu okna, jeho výber najvýznamnejšie ovplyvní celkové vlastnosti okna. Je vhodnejšie dvojsklo alebo trojsklo? Na trhu sa dokonca objavili už aj štvorsklá. Voľba zasklenia závisí od požiadaviek jeho užívateľa. Vo všeobecnosti platí, že nemá zmysel osadzovať trojsklá do lacných okien z profilov so stavebnou hĺbkou okolo 70 mm bez stredového tesnenia. Štíhle subtílne (70 mm a menej) profily od menej známych výrobcov s lacným kovaním môžu mať problém s únosnosťou trojskiel a môže dochádzať k ich deformácií atď.

Rovnako sa neoplatí osadzovať obyčajným dvojsklom špičkové profily so stavebnou hĺbkou viac ako 80 mm. „Odporúčame nechať si vypracovať celkový projekt domu vrátane jeho energetickej koncepcie a podľa toho voliť charakteristiku presklených plôch vrátane typu zasklenia. Výsledkom môže byť aj kombinácia viacerých typov zasklenia pre rôzne časti domu,“ odporúča O. Fridrich.

Tvrdenie č. 6: Profily z recyklátu sú vždy nekvalitné

Informácie, že v recyklovaných okenných profiloch môže byť rozomletý akýkoľvek odpad, vrátane plastových fliaš alebo komunálneho odpadu, je čistý nezmysel.

Treba rozlišovať druhy recyklovaného materiálu. Prvým z nich je tzv. regenerát – úplne čistý materiál, ktorý je odpad z výroby PVC profilov. Neznečistený sa ihneď znova melie a znovu používa. Pravidlá jeho používania sú dokonca stanovené zákonmi. Nemá absolútne žiadny vplyv na kvalitu PVC. Klasický recyklát sa už vyrába z odpadov z výroby okien alebo zo starých demontovaných okien. Tento materiál sa melie, čistí a bieli. Niektoré firmy tento materiál používajú iba na výrobu skrytých profilov, akými sú podkladové profily, základné telá parapetných dosiek a pod. Niektoré firmy ho používajú aj na výrobu hlavných profilov rámov a krídel, z dôvodu nižšej ceny ako v prípade „panenského“ PVC. V tomto prípade sa určite treba mať viac na pozore, ale v zásade to nemusí nevyhnutne znamenať, že okno vyrobené z tohto materiálu je menej kvalitné.