S novým poistením od AXA budete doma bez starostÍ aj pri on-line nákupoch

0
1150

Skupina AXA spúšťa predaj poistenia majetku a zodpovednosti za škodu novej generácie s názvom Domov IN. Klient si môže poistenie ľubovoľne vyskladať tak, aby mal na jednej zmluve pokryté všetky druhy rizík spojené s bývaním, ale navyše aj zodpovednosť za škodu, asistenčné služby alebo právnu ochranu rodiny vrátane bezpečného nákupu na internete. 

„Nový produkt Domov IN je navrhnutý tak, aby spĺňal konkrétne potreby širokej škály klientov. Je určený tiež pre ľudí, ktorí si chcú byť istí, že nebudú podpoistení alebo majú napríklad záujem o poistenie občianskej zodpovednosti za škodu,“ hovorí Ján Kusý, riaditeľ pre obchod neživotného poistenia  AXA poisťovne.  

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu chráni klienta pred zbytočnými výdavkami, ktoré sa môžu vyšplhať až do tisícok eur v prípade spôsobenej škody na živote, zdraví, majetku a súvisiace finančné škody. Poistenie chráni všetkých členov domácnosti (vrátane pomocníkov v domácnosti napr. pestúnku či upratovačku).

Domov IN je vhodný aj pre mladších klientov, ktorí uprednostňujú nákupy v e-shopoch. Ak sa rozhodnú pre pripoistenie právnej ochrany rodiny vrátane SAFE ONLINE, AXA ponúkne pomoc  aj pri zneužití platobných prostriedkov treťou osobou a škodách spôsobených neserióznosťou prevádzkovateľa e-shopu.

Klient si môže vybrať z troch balíčkov poistenia, ktoré sa líšia rozsahom poistného krytia a limitmi plnenia. Asistenčné služby sú vždy automaticky zahrnuté už v cene poistenia. Tie sa vzťahujú nielen na poisteného, ale aj osoby trvalo žijúce v spoločnej domácnosti. Zahrňujú technickú a právnu asistenciu, ale aj asistenciu pri hospitalizácii, ochorení či neprítomnosti členov domácnosti. Poisťovňa AXA navyše garantuje príchod privolanej asistencie do jednej hodiny a to 24 hodín denne, sedem dní v týždni

„Naši odborníci pomôžu pri riešení nečakaných situácií, akými sú napríklad prasknuté vodovodné potrubie, vyrazenie okien víchricou, zabuchnutie kľúčov vo dverách alebo spory so susedmi či inými inštitúciami,“ dodáva Ján Kusý. 

  • Balíček MINI bez zodpovednosti za škodu a odcudzenie je určený hlavne pre klientov čerpajúcich hypotéku a hľadajúcich poistenie nehnuteľnosti za účelom  vinkulácie poistného plnenia v prospech banky alebo klientov, ktorým postačuje základný rozsah poistenia za nižšiu cenu.
  • Balíček KLASIK určený pre bežného klienta, kde v cene poistenia je aj zodpovednosť za škodu na základný limit krytia 200.000,- EUR. Od balíčka KLASIK  je ako novinka predĺžená záruka pre vybrané domáce spotrebiče už v cene poistenia
  • Balíček MAXI je určený pre klientov hľadajúcich najširší rozsah poistených rizík, v balíčku MAXI je poistená napríklad aj záhradná architektúra a porasty, poškodenie zateplenej fasády, alebo poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľností až do limitu 400.000,-EUR v cene poistenia.

V rámci inovačných aktivít a digitalizácie v neživotnom poistení začala používať AXA novú segmentačnú stratégiu, ktorá vytvára priestor pre určenie spravodlivej ceny pre každého klienta v závislosti na jeho rizikových faktoroch. Výšku poistného ovplyvňuje napríklad aj to, či je nehnuteľnosť užívaná priamo vlastníkom, alebo či bola za posledných 5 rokov poistená. Poistné je tiež výhodnejšie v prípade, ak ide o  novonadobudnutú nehnuteľnosť, alebo o byt, ktorý nie je na prízemí.

V prípade, že je zmluva spracovaná elektronicky formou uploadu do informačného systému, garantuje spoločnosť výšku poistnej sumy, to znamená že nebude v prípade poistnej udalosti uplatňovať zrážky z dôvodu podpoistenia. AXA už takto spracováva viac ako 50 % nových poistných zmlúv.