Meranie a regulácia: ako dosiahnuť maximálne úspory nákladov pri vykurovaní v bytových domoch?

0
1360

Aj malé zmeny v spotrebiteľskom správaní užívateľov bytov dokážu významne zvýšiť energetickú efektívnosť budov a znížiť výdavky domácností. Základnými opatreniami, ktoré vedú k úsporám energií sú na jednej strane regulácia teploty v bytoch a na druhej strane meranie a priebežné sledovanie spotreby energií. Výhoda pre spotrebiteľov: každý platí len za energiu, ktorú sám využíva a svoje spotreby má pod kontrolou. 

Spoločnosť ista Slovakia, špecialista na meranie a rozpočítavanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti, prináša tipy ako efektívne znížiť spotrebu energií na vykurovanie.

Tip č. 1: Správne nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch podľa využívania miestnosti

Účelom regulácie teploty v byte pomocou termostatickej hlavice je dosiahnuť pre užívateľa komfortnú teplotu v rámci každej miestnosti za čo najnižšie náklady. Efektívnym a overeným tipom, ako znížiť spotrebu tepla, je nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich využívania. Doporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 – 22 °C, tj. nastavenie ventila na stupni 2 až 4.  Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie!

ista-teploty v byte

Teplota vzduchu v miestnosti sa nastavuje termostatickou hlavicou spravidla od 12 °C do 26 °C. Hlavice, ktoré nie sú digitálne, sú označené stupnicou od 1 do 5. Každé číslo zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje. Ak je teplota v okolí nižšia ako nastavený stupeň, termostatický ventil je otvorený a do vykurovacieho telesa vpúšťa teplú vykurovaciu vodu. Pri intenzívnom vetraní sa z toho dôvodu odporúča termostatickú hlavicu stiahnuť na minimum, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa, a tým dochádza k plytvaniu. Na teplotné rozdiely citlivo reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo. S načítaním dielikov indikujúcich spotrebu tepla začína pomerový rozdeľovač tepla (pozn. od výrobcu ista) už v okamihu, keď je rozdiel teplôt medzi vykurovacím telesom a vzduchom v miestnosti 4,5 Kelvina (tj. cca. 0,016 °C). V letných mesiacoch a pokiaľ je teplota vykurovacieho telesa pod 23°C načítanie neprebieha.

Tip č. 2: Meranie a priebežné sledovanie spotreby energií cez rádio modul

Významné úspory a spravodlivejšie rozdelenie nákladov za teplo v bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla, je možné dosiahnuť inštaláciou meračov tepla či pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré merajú individuálnu spotrebu jednotlivých bytových jednotiek. Užívatelia bytov tak získajú informácie o svojich spotrebách a väčšiu kontrolu nad svojimi výdavkami na domácnosť.

„V súčasnosti dodávame našim zákazníkom obojsmerné elektronické pomerové rozdeľovače tepla a vodomery s rádiovým modulom s možnosťou integrácie údajov na webový portál. Vlastníci bytov tak môžu monitorovať svoje denné spotreby online a okamžite regulovať svoje spotrebiteľské správanie. Pomerové rozdeľovače tepla a vodomery, ktoré sú vybavené rádiovou technológiou spĺňajú legislatívne požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, ktorá sa postupne implementuje do legislatívy Slovenskej republiky,“ uviedla Jana Machková, konateľka a riaditeľka ista Slovakia.

Inštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá, prípadne alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla vo všetkých bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m², je povinné do konca roka 2016. Túto povinnosť definuje zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike na základe transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Cieľom opatrení je zvyšovať energetickú efektívnosť budov a tým optimalizovať koncentráciu emisií CO2 v ovzduší.