Lidl v roku 2015 podporil zodpovedné projekty v hodnote 860 000 €

0
1332

Spoločnosť Lidl Slovenská republika podporila v roku 2015 zodpovedné projekty v celkovej hodnote 860 000 €. Stovky vážne chorých detí dostanú vďaka špičkovej technike kvalitnú zdravotnú starostlivosť, tisícky žiakov základných škôl budú využívať nové športové a vzdelávacie pomôcky a budúce generácie spoznajú prírodu tak, ako ju poznáme my. „V rámci napĺňania našej spoločenskej zodpovednosti sa primárne orientujeme na podporu detí a ochranu životného prostredia. Budúcnosť nám totiž nie je ľahostajná a spolu s našimi zákazníkmi sme na ceste k lepšiemu zajtrajšku,“ povedal Tomáš Bezák, PR manažér Lidl.

Lidl sa v roku 2015 zameral predovšetkým na podporu tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami, na vážne choré deti. Najvýznamnejšou aktivitou v tomto smere bola akcia „Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“. Vďaka tomuto projektu získalo 14 nemocníc z desiatich slovenských miest celkovo 34 život zachraňujúcich inkubátorov v hodnote 600 000 €. S využitím najmodernejšej techniky a postupov je dnes možné zachrániť pacientov, ktorých nádej na úspešné zvládnutie ich zápasu bola ešte nedávno výrazne menšia. Preto Lidl venoval Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici špeciálny prístroj Cardiohelpv hodnote 60 000 €. Na Slovensku tak vzniklo vôbec prvé detské centrum mimotelovej oxygenácie. Úspešnosť terapie detí so zlyhávajúcimi pľúcami by mala vzrásť z 1 až na 85%. Vďaka plne funkčnému transportnému tímu môžu v Banskej Bystrici takýmto spôsobom liečiť pacientov z celého Slovenska. Cardiohelp je využiteľný aj v prípade poškodenia srdca a v krajných prípadoch môže slúžiť aj pre dospelých. Lidl sa podieľal aj na modernizácii Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Na klinike pribudla nová rodinná izba slúžiaca na diskrétnu komunikáciu lekárov s pacientmi a ich rodičmi. S ohľadom na zdravotnú bezpečnosť a vyšší komfort detí boli zrekonštruované aj pacientske izby, nové sú aj podlahy a tiež kuchynka. Obchodný reťazec sa na projekte, ktorý realizoval v spolupráci s Nadáciou Markíza, podieľal sumou 62 000 €.

V rámci projektu „Zdravé oči už v škôlke“ poskytuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) bezplatné vyšetrenie zraku detí v predškolskom veku. Lidl venoval ÚNSS dva autorefraktometre v hodnote 13 000 €. Tieto prístroje pomôžu včasne diagnostikovať prípadné poruchy zraku, ktoré by inak boli odhalené až podstatne neskôr. Toto vyšetrenie, ktoré nie je súčasťou povinnej prevencie, sa vykonáva priamo v škôlkach.

Od nového školského roku Lidl rozšíril projekt „Váš nákup = veľká pomoc“ aj na zmodernizované predajne. Cieľom je podporiť základné školy nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti novootvorenej či zrekonštruovanej predajne poskytnutím športových a pedagogických potrieb. V roku 2015 získalo 11 škôl z 5 miest pomôcky v hodnote 33 000 €.

Podať pomocnú ruku potrebujú aj tie deti, ktoré nemajú rodičov, alebo z iných dôvodov vyrastajú v detských domovoch. Tejto činnosti sa takmer štvrťstoročie venuje Úsmev ako dar. Partnerská spolupráca medzi touto neziskovou organizáciou a Lidlom trvá už niekoľko rokov. Obchodný reťazec Úsmevu na jeseň poskytol grant 15 000 € na modernizáciu priestorov centrály.

Dlhodobou iniciatívou Lidla je projekt zalesňovania kalamitného územia v Tatrách – „Voda pre stromy“. Aktuálne v slovenských horách rastie 315 000 stromčekov na ploche s rozlohou približne 120 hektárov. V máji 2015 pribudlo vďaka zákazníkom spoločnosti Lidl, ktorí sa do projektu zapájajú kúpou 1,5 l minerálnej vody Saguaro, 115 000 sadeničiek.