Lidl sa stal najlepším partnerom roka AIESEC

0
1037

Lidl je správnou voľbou pre mladých a ambicióznych ľudí, ktorí sú ochotní neustále sa vzdelávať a pracovať na sebe

Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa stala „Najlepším partnerom roka 2015 AIESEC Bratislava“. Ocenenie získala za intenzívnu spoluprácu v rámci podujatí najväčšej študentskej organizácie AIESEC Slovensko. Lidl sa podieľal na organizácii viacerých akcií venovaných budúcemu uplatneniu sa vysokoškolákov.

„Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. sme si vybrali za najlepšieho partnera roka 2015 z viacerých dôvodov. Práve s Lidlom sme v danom období najviac rozšírili spoluprácu, ktorá tak nadobudla naozaj široký rozmer. Spolupracovali sme napríklad v súvislosti s dvoma národnými konferenciami, NDK – Festivalom kariéry, ako aj pri iných projektoch,“ uviedla Veronika Drábiková z AIESEC Bratislava a dodala: „Túto spoluprácu si veľmi vážime. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sa mohlo približne 60 mladých ľudí vzdelávať v praxi.“

Lidl ponúka mladým ľuďom viacero príležitostí odštartovať svoju kariéru v prostredí dynamicky sa rozvíjajúcej firmy. Na úrovni stredoškolského vzdelávania je to spolupráca so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, v rámci ktorej sa Lidl podieľa na teoretickom i praktickom vzdelávaní žiakov. Pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov sú pripravené programy „stážista“ a „trainee“. „Základom pre pokračovanie nášho úspechu je zodpovedný výber a príprava budúcich zamestnancov. Neustále preto hľadáme spôsoby ako sa v spolupráci s partnerskými organizáciami angažovať v procese vzdelávania. Popri projektoch akými sú duálne vzdelávanie na SOŠ, programy „stážista“ či „trainee“ radi podporujeme aj aktivity AIESEC,“ povedal Tomáš Bezák, PR manažér spoločnosti Lidl. Podľa Bezáka ma reťazec záujem o mladých ľudí, ktorí sú orientovaní na dosahovanie cieľov, sú ochotní neustále sa vzdelávať a pracovať na sebe. Pre ambicióznych študentov a čerstvých absolventov má Lidl pripravené konkrétne pracovné pozície, pričom spomedzi viac ako 3600 súčasných zamestnancov tvorí skupina mladých ľudí významnú časť.

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. AIESEC pôsobí v 126 krajinách a teritóriách, pričom má 70 000 aktívnych členov po celom svete. Organizácia prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov.