Deti z trnavského sanatória sú o kúsok bližšie k cvičeniu vonku

0
1214

Denné detské sanatórium pri Fakultnej nemocnici Trnava, ktoré sa špecializuje na terapiu malých pacientov s pohybovými a dýchacími problémami, získalo od organizátorov a účastníkov charitatívneho golfového turnaja Hospitality Golf Cup 2015 finančný dar 5 300 EUR. Ide o peniaze, ktoré sú výťažkom z tradičného každoročného golfového podujatia. Minulý rok sanatórium získalo sumu 5 000 EUR a spolu s tohtoročným darom budú peniaze použité na vybudovanie špeciálnej terapeutickej cvičebnej jednotky v exteriéri sanatória v celkovej hodnote 33 000 EUR.

Deti, ktoré navštevujú Denné detské sanatórium pri Fakultnej nemocnici Trnava, vyžadujú intenzívnu a dlhodobú rehabilitáciu. Je nevyhnutná z dôvodu ich základného ochorenia, ktorým je napríklad detská mozgová obrna, dýchacie problémy a iné. Terapia im pomáha pri integrácii do spoločnosti a pri postupnom zvládaní činností, ktoré sú pre zdravých ľudí samozrejmé.

Z dôvodu, že pre deti je v letných mesiacoch prirodzený pobyt na slnku a čerstvom vzduchu, sa sanatórium rozhodlo pre ne vybudovať špeciálnu exteriérovú cvičebnú jednotku. Tá bude pozostávať zo zariadení na konkrétne cvičenia a musí spĺňať viaceré kritériá, ktoré sa týkajú najmä bezpečnosti a trvácnosti materiálov.

„Detičky, ktoré navštevujú trnavské sanatórium, majú mať možnosť zvládať svoje vážne zdravotné problémy v adekvátnom prostredí. Letné mesiace priam vyzývajú na vonkajšie aktivity a denná terapia bude pre ne ďalším rozmerom zážitkov,“ zhodnotil využitie finančných darov organizátor Hospitality Golf Cupu a zástupca Hospitality Triathlon Teamu Ing. Martin Tabaček

Denné detské sanatórium sa pripravuje tiež na rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá bude financovaná zo zdrojov, ktoré na modernizáciu nemocnice vyčlenila vláda Slovenkej republiky na výjazdovom rokovaní v Špačinciach pri Trnave. Za 79 000 EUR budú na sanatóriu vymenené okná, budova dostane nové nátery stien a bude opravená strecha.

„Je pre nás nesmierne dôležité, aby sanatórium adekvátne pokrývalo požiadavky detí v Trnave a okolí, ktoré sa pasujú s pohybovými a dýchacími problémami. Robíme preto kroky, ktoré pomôžu kvalifikovanému a výnimočnému personálu robiť svoju prácu ešte na vyššej úrovni,“ povedal o rozvoji sanatória riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Martin Neštický, MBA.

Vedenie nemocnice sa v tomto období snaží zabezpečiť ďalšie finančné zdroje na doplnenie potrebnej sumy na špeciálnu cvičebnú jednotku. Rozhodlo sa so žiadosťou o pariticipáciu na rozvoji sanatória osloviť aj mesto Trnava, nakoľko poskytované služby sú najmä pre deti z Trnavy a okolia. V lete plánuje Hospitality Triathlon Team spolu s nemocnicou zorganizovať aj (ne)tradičnú brigádu, na ktorej známe osobnosti, ľudia ochotní pomáhať a zamestnanci nemocnice a sanatória zveľadia pozemok zariadenia tak, aby čo najlepšie vyhovoval malým klientom.