Lidl patrí medzi ekologicky najzodpovednejšie firmy na Slovensku

0
1090

Pomoc životnému prostrediu je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Pre spoločnosť Lidl Slovenská republika predstavuje ohľaduplný prístup k prírodným zdrojom jednoznačnú prioritu v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Dennodenne sa v každej fáze našej činnosti snažíme prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju. Naša snaha prináša konkrétne výsledky v podobe výraznej úspory emisií.

V roku 2014 spoločnosť Lidl opäť výrazne prispela k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 11 322 625,13 kg CO2. „Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa významne podieľa na znížení produkcie globálnych emisií a tým vyššej ochrane životného prostredia. Vďaka dosiahnutým hodnotám sa Lidl radí medzi spoločnosti zapojené do systému oprávnenej organizácie ENVI-PAK s najvyššou mierou úspory emisií za rok 2014,“ uviedla Ing. Anna Darnadyová zo organizácie ENVI-PAK. V roku 2014 Lidl na Slovensku celkovo recykloval viac ako 14-tisíc ton papiera a 510 ton plastov.V prepočte na obyvateľa vyprodukuje priemerný Slovák viac ako 6 ton oxidu uhličitého ročne.Úspora emisií zo strany Lidla teda predstavuje ročnú produkciu približne 1800 Slovákov.

Vo všetkých 123 predajniach a v oboch logistických centrách spoločnosti Lidl platí politika dôsledného triedenia odpadu – papiera, plastov a batérii. V roku 2015 vybuduje Lidl na Slovensku svoje tretie logistické centrum. Environmentálne zodpovedný komplex v Seredi bude spĺňať najvyššie štandardy a bude sa uchádzať o medzinárodne prestížnu certifikáciu BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) udeľovanú od roku 1990. Štandardy tohto hodnotenia, ktoré kladie dôraz na udržateľný rozvoj a vplyv projektov na životné prostredie, splnilo na Slovensku doteraz šesť budov. V celom komplexe bude inštalované LED osvetlenie, ktoré prispieva k ochrane životného prostredia vďaka svojej úspornosti a dlhšej životnosti. Chladiarenské zariadenie nebude používať syntetickú zmes, ale environmentálne oveľa zodpovednejšiu zmes na prírodnej báze. Teplo získané z chladenia sa v seredskom veľkosklade bude využívať na vykurovanie, čím klesne energetická náročnosti budovy. Ďalším ekologickým opatrením je zadržiavanie dažďovej vody na pozemku prostredníctvom systému vsakovacích nádrží. V priestore logistického centra sú projektované sadové úpravy s celkovou rozlohou takmer 2,5 hektára. V komplexe sa budú nachádzať aj nabíjacie stanice pre elektromobily.

Lidl sa koncom roka 2014 stal jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktoré získali certifikát pre zodpovedné organizácie. Subjektom, ktoré vyhovejú kritériám environmentálneho auditu, ho udeľuje oprávnená organizácia ENVI-PAK.

Lidl si uvedomuje svoju zodpovednosť za stav životného prostredia a okrem úsporných opatrení sa k ekologickému prístupu snaží motivovať aj verejnosť. Najvýraznejšou aktivitou v tomto smere je projekt „Voda pre stromy“. Obchodný reťazec venuje 1 cent za každú predanú fľašu 1,5 l minerálnej vody Saguaro na obnovu tatranského lesa. Od spustenia kampane v roku 2012 sa vďaka zákazníkom Lidla podarilo na tento účel vyčleniť prostriedky na kúpu a výsadbu 315 000 stromčekov. V roku 2014 usporiadal Lidl súťaž pre základné a stredné školy – Ekohru. V rámci nej odovzdávali školáci v priebehu štyroch týždňov v predajniach Lidl plastové fľaše od nápojov. Celkovo sa takýmto spôsobom podarilo vyzbierať 7 650 000 PET fliaš a do súťaže sa zapojilo viac ako 146 000 žiakov.