Domov Komerčné články International VELUX Award 2014 má svojich víťazov

International VELUX Award 2014 má svojich víťazov

Spoločnosť VELUX slávnostne vyhlásila víťazov 6. ročníka medzinárodnej súťaže pre študentov architektúry International VELUX Award 2014. Prvú cenu získal tím štyroch študentov z čínskej univerzity za projekt Light, Revitalization. Vo Viedni porota udelila prvé tri miesta i deväť čestných uznaní.

Medzinárodná odborná porota ocenila na víťaznom projekte hlbšie preskúmanie úlohy denného svetla v modernom mestskom živote. Projekt o svetle a revitalizácii je vierohodný a realizovateľný, pričom spája staré čínske tradície s novými spôsobmi nazerania na tieto tradície. Schéma demonštruje hlboké chápanie úlohy denného svetla v mestských, spoločenských a kultúrnych rozmeroch. „Víťazný projekt je spojený s kultúrnymi podmienkami súvisiacimi s cyklami slnka, o ktorých vypovedá kultúrne dedičstvo regiónu. Ponúka sa tu niekoľko interpretácií, pričom sa načrtáva možnosť vyliečiť mestské prostredie prostredníctvom svetla,“ zhodnotil prácu čínskych študentov predseda medzinárodnej poroty Craig Dykers.

Denné svetlo v modernom mestskom živote

Pri príprave projektu si štyria čínski študenti z Univerzity Tsinghua vybrali za východiskový bod mesto Peking, skúšobné pole novej architektúry. Rozhodli sa hľadať hodnotné veci z minulosti, ktoré by mali byť zachované a opäť zapojené do moderného života. „Svetlo pre budúcnosť pre nás znamená dôraz na duchovnejšiu krásu života. Diskutovali sme nielen o lepšom využívaní svetla v budúcnosti. Hľadali sme novú definíciu svetla. V našom projekte svetlo slúži ako pódium, ktoré nás vedie k opätovnému premýšľaniu o hlbších hodnotách každodenného života,“ hovorí 22-ročný študent Du Dikanga kapitán víťazného tímu.

Svetlo pre globálnu zodpovednosť

Druhú cenu získali dvaja študenti z Univerzity Hanyang a Univerzity Hongik v Soule za projekt Morning Glory Cloud. Inšpirovala ich pri tom úvaha o možnosti zmiznutia kórejskej hranice. Porota ocenila v projekte spojenie vedecko-fantastických aspektov s reálnym svetom vo veľmi vyzretom prístupe, ktorý animoval demilitarizovanú zónu ako umelý oblak.

Tretí víťazný projekt Light of Hope sa zameriava na prinášanie svetielok nádeje a svetla miliónom ľudí žijúcich v utečeneckých táboroch po celom svete. Porota považovala tento projekt za nákladovo efektívny, prakticky realizovateľný a ocenila aj ľudský prínos. Silnú myšlienku nádeje vyjadrili v projekte štyria študenti z Univerzity architektúry, stavebného inžinierstva a geodézie v Sofii, Bulharsku.

Porota ocenila rozmanitosť a kreativitu

Odborná porota udelila dve osobitné uznania pre projekty z Číny a niekoľko čestných uznaní pre zástupcov z Kanady, Talianska, Dánska, Bulharska a Číny. O všetkých výhercoch cien a držiteľoch čestných uznaní rozhodla porota jednohlasne. Víťazný tím čínskych  študentov si odniesol odmenu vo výšky 8000 eur, ich pedagógovia 2000 eur. Autori projektu na druhom mieste dostali odmenu 4 000 eur a 1000 eur bolo určených pre ich pedagógov. Bulharskí študenti si za tretie miesto odniesli 2 600 eur a pedagóg 600 eur. Spolu s odmenami pre čestné uznania sa v súťaži prerozdelilo celkovo 30 000 eur.

Denné svetlo ostáva hlavnou témou

Porota vyzdvihla fakt, že mnohé projekty nominované v súťaži IVA 2014 sú nad rámec parametrov návrhu a slúžia ako pozitívny príspevok k spoločenskej zodpovednosti a pre spoločnosť.

Mnohé projekty sa zaoberajú tým, ako svetlo môže ovplyvňovať politické situácie. Spájajú funkciu svetla s účelmi, ktoré sú nad rámec toho, čo svetlo zvyčajne poskytuje. Nielen pohľady a pohodlie, ale aj riešenie náročných situácií, spoločenských diskusií a zapájanie politických aspektov do práce so svetlom,“ hovorí predseda poroty Craig Dykers.

Touto cenou chceme inšpirovať študentov, aby pracovali s denným svetlom ako s niečím, čo je viac než len návrhová črta. Teší nás, keď vidíme, že víťazné projekty a uznania v tomto roku sú významne zapojené do vážnych tém, ktorým svet čelí, a preukazujú úprimnú spoločenskú zodpovednosť,“ hovorí Per Arnold Andersen, zástupca skupiny VELUX v porote.

V odbornej medzinárodnej porote hodnotili projekty:

  • Craig Dykers (Nórsko, USA) – predseda poroty, zakladajúci partner ateliéru Snøhetta
  • Róisín Heneghan (Írsko)–zakladajúca partnerka firmy Heneghan Peng Architects
  • Magda Mostafa PhD. (Egypt) – docentka architektúry na American University v Káhire
  • Catherine Slessor (Veľká Británia) – redaktorka časopisu Architectural Review
  • Per Arnold Andersen (Dánsko) – zástupca skupiny VELUX.

Projekty porota hodnotila na základe týchto kritérií: ako projekt rieši budúcnosť, úroveň experimentovania a inovácií, dosiahnutie technologických zásad, úroveň poetiky v spojení ľudských požiadaviek a architektúry, využitie denného svetla ako prísľubu budúcnosti a podľa celkovej grafickej prezentácie projektu.

Zdroj foto: VELUX