International VELUX Award 2014 má svojich víťazov

0
1007

Spoločnosť VELUX slávnostne vyhlásila víťazov 6. ročníka medzinárodnej súťaže pre študentov architektúry International VELUX Award 2014. Prvú cenu získal tím štyroch študentov z čínskej univerzity za projekt Light, Revitalization. Vo Viedni porota udelila prvé tri miesta i deväť čestných uznaní.

Medzinárodná odborná porota ocenila na víťaznom projekte hlbšie preskúmanie úlohy denného svetla v modernom mestskom živote. Projekt o svetle a revitalizácii je vierohodný a realizovateľný, pričom spája staré čínske tradície s novými spôsobmi nazerania na tieto tradície. Schéma demonštruje hlboké chápanie úlohy denného svetla v mestských, spoločenských a kultúrnych rozmeroch. „Víťazný projekt je spojený s kultúrnymi podmienkami súvisiacimi s cyklami slnka, o ktorých vypovedá kultúrne dedičstvo regiónu. Ponúka sa tu niekoľko interpretácií, pričom sa načrtáva možnosť vyliečiť mestské prostredie prostredníctvom svetla,“ zhodnotil prácu čínskych študentov predseda medzinárodnej poroty Craig Dykers.

Denné svetlo v modernom mestskom živote

Pri príprave projektu si štyria čínski študenti z Univerzity Tsinghua vybrali za východiskový bod mesto Peking, skúšobné pole novej architektúry. Rozhodli sa hľadať hodnotné veci z minulosti, ktoré by mali byť zachované a opäť zapojené do moderného života. „Svetlo pre budúcnosť pre nás znamená dôraz na duchovnejšiu krásu života. Diskutovali sme nielen o lepšom využívaní svetla v budúcnosti. Hľadali sme novú definíciu svetla. V našom projekte svetlo slúži ako pódium, ktoré nás vedie k opätovnému premýšľaniu o hlbších hodnotách každodenného života,“ hovorí 22-ročný študent Du Dikanga kapitán víťazného tímu.

Svetlo pre globálnu zodpovednosť

Druhú cenu získali dvaja študenti z Univerzity Hanyang a Univerzity Hongik v Soule za projekt Morning Glory Cloud. Inšpirovala ich pri tom úvaha o možnosti zmiznutia kórejskej hranice. Porota ocenila v projekte spojenie vedecko-fantastických aspektov s reálnym svetom vo veľmi vyzretom prístupe, ktorý animoval demilitarizovanú zónu ako umelý oblak.

Tretí víťazný projekt Light of Hope sa zameriava na prinášanie svetielok nádeje a svetla miliónom ľudí žijúcich v utečeneckých táboroch po celom svete. Porota považovala tento projekt za nákladovo efektívny, prakticky realizovateľný a ocenila aj ľudský prínos. Silnú myšlienku nádeje vyjadrili v projekte štyria študenti z Univerzity architektúry, stavebného inžinierstva a geodézie v Sofii, Bulharsku.

Porota ocenila rozmanitosť a kreativitu

Odborná porota udelila dve osobitné uznania pre projekty z Číny a niekoľko čestných uznaní pre zástupcov z Kanady, Talianska, Dánska, Bulharska a Číny. O všetkých výhercoch cien a držiteľoch čestných uznaní rozhodla porota jednohlasne. Víťazný tím čínskych  študentov si odniesol odmenu vo výšky 8000 eur, ich pedagógovia 2000 eur. Autori projektu na druhom mieste dostali odmenu 4 000 eur a 1000 eur bolo určených pre ich pedagógov. Bulharskí študenti si za tretie miesto odniesli 2 600 eur a pedagóg 600 eur. Spolu s odmenami pre čestné uznania sa v súťaži prerozdelilo celkovo 30 000 eur.

Denné svetlo ostáva hlavnou témou

Porota vyzdvihla fakt, že mnohé projekty nominované v súťaži IVA 2014 sú nad rámec parametrov návrhu a slúžia ako pozitívny príspevok k spoločenskej zodpovednosti a pre spoločnosť.

Mnohé projekty sa zaoberajú tým, ako svetlo môže ovplyvňovať politické situácie. Spájajú funkciu svetla s účelmi, ktoré sú nad rámec toho, čo svetlo zvyčajne poskytuje. Nielen pohľady a pohodlie, ale aj riešenie náročných situácií, spoločenských diskusií a zapájanie politických aspektov do práce so svetlom,“ hovorí predseda poroty Craig Dykers.

Touto cenou chceme inšpirovať študentov, aby pracovali s denným svetlom ako s niečím, čo je viac než len návrhová črta. Teší nás, keď vidíme, že víťazné projekty a uznania v tomto roku sú významne zapojené do vážnych tém, ktorým svet čelí, a preukazujú úprimnú spoločenskú zodpovednosť,“ hovorí Per Arnold Andersen, zástupca skupiny VELUX v porote.

V odbornej medzinárodnej porote hodnotili projekty:

  • Craig Dykers (Nórsko, USA) – predseda poroty, zakladajúci partner ateliéru Snøhetta
  • Róisín Heneghan (Írsko)–zakladajúca partnerka firmy Heneghan Peng Architects
  • Magda Mostafa PhD. (Egypt) – docentka architektúry na American University v Káhire
  • Catherine Slessor (Veľká Británia) – redaktorka časopisu Architectural Review
  • Per Arnold Andersen (Dánsko) – zástupca skupiny VELUX.

Projekty porota hodnotila na základe týchto kritérií: ako projekt rieši budúcnosť, úroveň experimentovania a inovácií, dosiahnutie technologických zásad, úroveň poetiky v spojení ľudských požiadaviek a architektúry, využitie denného svetla ako prísľubu budúcnosti a podľa celkovej grafickej prezentácie projektu.

Zdroj foto: VELUX