Grafton Recruitment v Trenčíne oslavuje 2 roky

0
926

Trenčianska pobočka personálnej agentúry Grafton Recruitment bola založená pred dvoma rokmi. Počas svojej existencie sa stretli jej konzultanti na osobných pohovoroch s viac ako 2 500 kandidátmi z rôznych profesijných oblastí a prácu na trvalý pracovný pomer u klientov sprostredkovali takmer 160 uchádzačom. V rámci dočasného pridelenia a brigád bolo ku klientom v týchto dvoch krajoch pridelených takmer 600 kandidátov.

Trenčianska pobočka personálnej agentúry Grafton Recruitment poskytuje svoje služby klientom v Trenčianskom a Žilinskom kraji a spolupracuje prevažne s nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti priemyselnej výroby. Práve automobilové, strojárske a elektrotechnické spoločnosti generujú najvyšší dopyt po nových zamestnancoch, ktorý je ovplyvnený aj celkovým rastom priemyselnej výroby v regióne, čo je pre Trenčiansky a Žilinský kraj pozitívnou správou.

Regionálne výrobné spoločnosti majú najčastejšie záujem o obsadenie okrem riadiacich pozícii i špecializovaných pozícií, medzi ktoré patria najmä inžinieri kvality, technológovia, projektoví inžinieri, SW inžinieri, lean špecialisti, konštruktéri, SAP špecialisti, plánovači výroby, nákupcovia a špecialisti logistiky a údržby. Na týchto pozíciách sa vyžaduje najčastejšie prax v danej oblasti od 1 až 5 rokov a znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.

„Zaujímavosťou je, že keď sa pozrieme na preferencie a dopyt regionálnych uchádzačov o prácu, ten je orientovaný ani nie tak na technické, ale najmä na administratívne, nákupné i obchodné pozície. Z tejto kategórie pozícii naša pobočka pre klientov pravidelne obsadzuje hlavne obchodné pozície, ale celkovo sa najčastejšie zameriavame na špecializované a riadiace pozície z oblasti výroby, údržby, inžinieringu, vývoja, konštrukcie a logistiky,“ uviedol Marian Mitošinka, Branch Manager pre Trenčín, Grafton Recuitment.

Spoločnosť Grafton Recruitment je podľa štatistiky Asociácie personálnych agentúr za posledné kalendárne roky lídrom na slovenskom trhu v počte obsadených pracovných pozícii v rámci služby Permanent placement – nábor zamestnancov do trvalého pracovného pomeru. Vďačí za to svojím efektívnym a rýchlym vyhľadávacím procesom, inovatívnemu náboru a kvalite svojich ľudí.

V trenčianskej pobočke spoločnosti Grafton Recruitment pôsobí okrem tímu „náborových-PERM“ konzultantov aj tím „TEMP“ konzultantov špecializovaný na dočasné pridelenie zamestnancov ku klientom. Za 2 roky sa podarilo naštartovať úspešnú spoluprácu s viacerými regionálnymi klientmi vďaka využitiu hlavných „tromfov“ tejto služby, ktorými sú kvalita a rýchlosť dodania kandidátov, výborný servis pre klientov i dočasne pridelených zamestnancov a 100 % súlad s novou príslušnou legislatívou dočasného prideľovania.

Keďže je v regióne široké zastúpenie spoločností, ktoré dočasne prideľujú alebo plánujú prideľovať zamestnancov, cieľom trenčianskej pobočky je ešte výraznejšie presadenie sa v tejto službe.

„Trenčianska pobočka Grafton Recruitment vidí svoju budúcnosť v ďalšom raste, v rozširovaní okruhu spokojných klientov a jej cieľom je stať sa v povedomí lokálnych spoločností prvou voľbou ako partner pri obsadzovaní pracovných pozícii či dočasnom prideľovaní,“ uviedol Marian Mitošinka.

Z našej databázy sme pre Vás vybrali 15 najžiadanejších pozícií so strany zamestnávateľov v Trenčianskom a Žilinskom kraji aj s platovým ohodnotením:

Trenčiansky kraj
Plat v €
Žilinský kraj
Plat v €
Pozícia Minimum Maximum Minimum Maximum
         
Špecialista logistiky 1 000 € 1 400 € 1 000 € 1 400 €
Inžiniering manažér 1800 € 2 500 € 1800 € 2 500 €
Lean inžinier 1 500 € 2000 € 1400 € 1900 €
Inžinier údržby 900 € 1 400 € 800 € 1 300 €
Výrobný inžinier 900 € 1 400 € 900 € 1 400 €
Konštruktér 1 000 € 1 500 € 900 € 1 400 €
Manažér kvality 2 000 € 3 000 € 2 000 € 3 000 €
Inžinier kvality 1 000 € 1 400 € 900 € 1 300 €
Manažér výroby 2 000 € 3 000 € 2 000 € 3 000 €
Projektový manažér 1 500 € 2 000 € 1 500 € 2 000 €
Logistický manažér 2 000 € 3 000 € 2 000 € 3000 €
Vedúci zmeny 900 € 1300 € 800 € 1200 €
Operátor výroby 450 € 600 € 400 € 600 €
Obchodný zástupca (vrátane bonusov z predaja) 800 € 1 500 € 700 € 1 400 €
Nákupca 800 € 1400 € 800 € 1400 €