EÚ nám ukladá povinnosť inštalovať merače tepla do konca 2016

0
976
ista

Ďalšou plánovanou novinkou, s pravdepodobnou účinnosťou od roku 2020, je povinnosť sprístupnenia informácií o spotrebe energií v kratších časových intervaloch. Nielen raz ročne vo vyúčtovaní, ako to bolo doteraz.

Pokiaľ má váš bytový dom viac ako 500 m2 a je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, máte do konca roka 2016 povinnosť nainštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá. Aké kroky by mali urobiť vlastníci bytov a správcovia, aby stihli nainštalovať chýbajúce merače? Aký systém merania energií je z dlhodobého hľadiska najvhodnejší?

Náklady na teplo podľa plochy bytu končia, zákon vyžaduje merače

Asi rok a pol po prijatí zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike na základe transpozície Smernice o energetickej efektívnosti („EED“) na Slovensku ešte stále nie sú vo všetkých bytoch nainštalované určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, ktoré by povinnosť rozpočítavania skutočne spotrebovaných energií umožňovali. Podľa interných analýz spoločnosti ista Slovakia sa jedná približne o 20 % bytov.

„Na tohtoročnej schôdzi by sa mali vlastníci bytov spolu so svojim správcom rozhodnúť, aký merací systém si vo svojom bytovom dome vyberú a objednajú. Čas sa kráti, a preto by si voľbu nemali nechať na poslednú chvíľu. Realizácia by sa nemusela stihnúť načas!“ uviedla Jana Machková, konateľka a riaditeľka spoločnosti ista Slovakia.

Implementovanie EED nie je konečné, ďalšie zmeny ešte pribudnú

Okrem potreby rozúčtovania energií za teplo a vodu na základe skutočnej spotreby Smernica o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho spotrebe energií a to nielen raz ročne, ako je tomu dnes, ale aj v kratších časových intervaloch. Takéto poskytovanie informácií však je možné vtedy, ak bytové domy budú vybavené vhodnou technológiou, napríklad digitálnou alebo rádiovou.

„Smernica o energetickej efektívnosti bola zatiaľ implementovaná do našej legislatívy iba čiastočne a na správcov a vlastníkov bytov čakajú v najbližšom období aj ďalšie zmeny, ktoré ich výber pomerového rozdeľovača tepla či iného určeného meradla určite ovplyvnia. Prečo by mali neefektívne investovať v priebehu 10 rokov dvakrát, keď majú príležitosť na úsporné riešenie? Na základe týchto skutočností sa oplatí vybrať si taký systém zberu a spracovania dát spotrebovaných energií, ktorý je založený na rádiovej technológii,“ uviedla Jana Machková.

Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme

Interné analýzy spoločnosti ista Slovakia preukázali, že nájomníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebách, sú úspornejší než ich susedia.

„Integráciou rádiového systému na internetový portál môžu vlastníci bytov, ako aj správcovia, sledovať a porovnávať svoju spotrebu energií a vody v kratších časových intervaloch. Sledovaním spotreby môžu v domácnosti ušetriť až 9 % nákladov na energiu za teplo. Preto sledovania priebežnej spotreby energií pre všetky domácnosti vítame a spotrebiteľom taktiež odporúčame,“ uviedla Jana Machková.

Výhody rádiovej technológie

  • merače vybavené digitálnou a rádiovou technológiou sú presnejšie, rýchlejšie a lepšie chránené proti neoprávnenému zneužitiu dát;
  • proces získavania dát je rýchlejší a ich spracovanie je jednoduchšie;
  • odpočty z meračov sa vykonávajú na diaľku bez potreby vstupu do bytov či domov;
  • chyby zapríčinené ľudským faktorom sú eliminované;
  • sledovanie spotreby energií je možne kedykoľvek počas roka cez portálové služby.