Džúsy a pyré – hlavná téma medzinárodného stretnutia expertov

0
1123

18.mája sa konalo vo Varšave medzinárodné stretnutie expertov týkajúce sa trendov v pití džúsov v rámci piatich vybraných krajín, na ktoré sa vzťahuje kampaň „Džúsy a pyré – vitamíny vo výhodnej forme“. Odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Litvy, Rumunska a Poľska komentovali výsledky štúdie týkajúce sa povedomia spotrebiteľov o výživových hodnotách džúsov a pyré a ich spotreby. Odporučili vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je podporiť správne stravovacie návyky.

Hlavnou témou diskusie boli výsledky spotrebiteľských prieskumov, ktoré realizovala poľská asociácia výrobcov džúsov (KUPS) v roku 2015 a 2016[1]. Prieskumu sa zúčastnili ženy vo veku 25-45 zo Slovenska, Českej republiky, Litvy, Rumunska a Poľska. Výsledky ukázali, že spotreba džúsov je vo všetkých krajinách nižšia ako je aktuálny európsky priemer a oveľa nižšia ako stanovujú odporúčania WHO[2]. Slovák v priemere spotrebuje 4,1l ročne, čo predstavuje približne 11ml džúsu na deň. V ostatných krajinách je spotreba nasledovná: 11,9l pre Poľsko, 5,2l pre Českú republiku, 4,8l pre Litvu a 1 liter na obyvateľa za rok v prípade Rumunska. Európsky priemer v pití 100% džúsov v rokoch 2010-2014 predstavoval 13,3l na obyvateľa. Len v samotnom Nemecku spotreba dosahuje 29,7 litrov na jedného obyvateľa[3].

Výsledky štúdie realizovanej “Poľskou asociáciou výrobcov džúsov“ poukazuje na veľký rozdiel medzi vyhláseniami spotrebiteľov a skutočnou spotrebou džúsov vo všetkých piatich krajinách.

Takmer 60% opýtaných žien na Slovensku tvrdí, že sa v ich domácnosti spotrebuje týždenne menej ako 3l džúsu, a to predovšetkým medzi jednotlivými chodmi jedla alebo v príprade, ak sú vonku mimo domu. Takmer všetky opýtané ženy uviedli, že v ich domácnosti sú konzumované ovocné džúsy (97%), oveľa menšie percento zaznačilo tie zeleninové (34%). Čo je ale pozitívne, spotreba zeleninových džúsov sa postupne zvyšuje (o 5% v porovnaní s prieskumom z roku 2015). Hlavní konzumenti ovocných džúsov, tak ako aj v ostatných krajinách, sú deti (81%). Je však dôležité povedať, že čoraz viac žien volí pitný režim v podobe ovocných džúsov. V porovnaní s prieskumom z minulého roka, spotreba v tejto skupine vzrástla o takmer 3%. Zeleninové džúsy sú prevažne voľbou žien (75%), čo je trend pretrvávajúci na všetkých skúmaných trhoch.

Stále viac a viac Slovákov si je vedomých prospešných vlastností čerstvého ovocia a zeleniny a produktov z nich vyrobených. Džúsy sú volené nielen pre ich chuť (83% respondentov), ale taktiež zdravé účinky na deti a ostatných členov rodiny (55%). Väčšina spotrebiteľov vo všetkých piatich krajinách súhlasí s tvrdením, že džúsy a pyré sú vitamíny v šikovnej forme, ktoré môžu byť výsledkom kampane „Džúsy a pyré – vitamíny vo výhodnej forme“.

Ovocné a zeleninové pyré boli rovnako témou stretnutia odborníkov. Ich predaj sa v porovnaní s minulým rokom na Slovensku zvýšil o 41%[4]. Avšak, na rozdiel od džúsov, pyré nie je súčasťou každodennej stravy. Konzumuje sa dva alebo trikrát do mesiaca. Ich nízka spotreba môže byť dôsledkom faktu, že verejnosť ho ešte stále dokonale nepozná.

Pyré ako výživné ovocné alebo zeleninové občerstvenie je pomerne nová kategória produktu na slovenskom trhu, ktorá nie je až tak známa u spotrebiteľov ako džús. Nedávny prieskum zrealizovaný asociáciou KUPS však ukazuje, že povedomie o pyré sa zvýšilo – na slovenskom trhu o 5,6%, v Českej republike o 3,5%, v  Poľsku o 6%, v Rumunsku o 10,7% a v Litve až 15,6%. Z prieskumu vyplýva, že iba 20,3% opýtaných žien pozná kategóriu produktu pyré ale až 52,5% vyhlásilo, že ovocné a zeleninové pyré sa konzumujú v ich domácnostiach (nárast o 10% oproti roku 2015). Hlavnými spotrebiteľmi pyré sú deti, aj keď respondenti tvrdia, že môže byť cenným občerstvením pre celú rodinu. Podľa názoru opýtaných, pyré je chutné (79%) a poskytuje organizmu nevyhnutné vitamíny a látky (60%).

Ako iste vieme, konzumácia ovocia a zeleniny je spôsob, ktorým dokážeme obohatiť náš jedálniček o teluprospešné látky. Ak je pre vás ťažké konzumovať odporúčané minimum 500 gramov denne, spomeňte si na džúsy a pyré. Pyré sú výrobky bohaté na cenné živiny, ktoré sú obsiahnuté v ovocí a zelenine. Poskytujú organizmu nevyhnutné prvky, ako sú vitamíny, minerály, mikro a makro elementy. A čo viac, pyré obsahuje vlákninu, ktorá prečistuje naše črevá, reguluje metabolizmus a znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Kedže vláknina nám vie dodať pocit sýtosti, nemusíme ju konzumovať len ako občerstvenie, ale aj ako súčasť samostatného výživného chodu, vhodného nielen pre deti– hovorí MUDr. Peter Minárik, PhD., expert kampane.

Téma stretnutia vzbudila veľký záujem odborníkov, predovšetkým v zisťovaní možných dovôdov rozdielu medzi vyhlásením spotrebiteľov v prieskume a skutočnou spotrebou džúsov a pyré. Experti sa zhodli, že vo všetkých piatich krajinách sú potrebné vzdelávacie aktivity pre formovanie správnych stravovacích návykov. Ekonomický vývoj v krajinách zahrnutých do kampane, rovnako ako v ostatných častiach EÚ, bude akcelerovať v nadchádzajúcich rokoch[5]. To znamená, že počet ľudí, ktorí uprednostuňujú kvalitu výrobkov a ich nutričnú hodnotu pred trhovou cenou sa bude zväčšovať.

Cieľom osvetovej kampane „Džúsy a pyré – Vitamíny vo výhodnej forme“ je podporiť správne stravovacie návyky a vytvárať povedomie spotrebiteľov o kvalite a nutričných hodnotách ovocných a zeleninových džúsov a pyré.

[1] Prieskum na zistenie povedomia spotrebiteľov o džúsoch a pyré realizovaný GFK agentúrou v marci 2015 a vo februári 2016 na vzorke 300 žien z každej krajiny zahrnutej do prieskumu.

[2] World Health Report 2002. Znižovanie rizík a podpora zdravého života, WHO, 2002.

[3] AIJN Európske združenie pre ovocné šťavy, trhová správa ovocných tekutín 2015.

[4] Správa ištitútu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Poľský národný inštitút pre výskum, 2015.

[5] Správa ištitútu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Poľský národný inštitút pre výskum, 2015.