Deutsche Telecom, Telefónica Deutschland, Vodafone a MasterCard spoja svoje sily, aby zjednodušili mobilné platby

0
1213

Partnerstvo vytvára centrálnu platformu pre banky a mobilných operátorov, vďaka čomu budú môcť rýchlejšie začať svojim klientom ponúkať platby pomocou NFC

Spoločnosť MasterCard na svetovom kongrese Mobile World oznámila spoluprácu spoločnosťami medzi Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland, Vodafone a TREVICA (spoločnosť vo vlastníctve MasterCard) s cieľom vytvoriť novú mobilnú platformu, ktorej úlohou bude urýchliť vývoj mobilných platieb v Nemecku. Títo traja mobilní operátori predstavujú 80% mobilných zákazníkov v Nemecku, čo znamená, že banky a finančné inštitúcie môžu výrazne urýchliť svoju schopnosť poskytovať služby spojené s mobilnými platbami v masovom meradle. Namiesto spájania sa s jednotlivými mobilnými operátormi sa teraz môžu vydávajúce banky spojiť so spoločnosťou TREVICA a získať prístup k niekoľkým mobilným operátorom s jednotnou integráciou na platformu TREVICA. Tento model by čoskoro mohol začať fungovať aj na Slovensku.

Prechod k digitálnym formám platenia je stále výraznejší, keďže čoraz viac spotrebiteľov chce nakupovať bezpečnejšie a časovo úspornejšie.  Stefano Parisse, riaditeľ oddelenia zákazníckych služieb v spoločnosti Vodafone, vysvetľuje: „Chceme umožniť bankám, aby mohli väčšiemu počtu svojich klientov poskytnúť bezpečnú technológiu NFC. Ak ponúkneme bankám možnosť znížiť náklady na integráciu a znížiť čas, ktorý je nutné venovať marketingu, sme pevne presvedčení, že tak získame model pre Nemecko, ktorý bude fungovať v celej Európe.“ Peter Vesco, senior viceprezident pre organizačný útvar platieb v spoločnosti Deutsche Telekom, dodal: „Neustále napredujeme v našej snahe urobiť z mobilných platieb bežný spôsob platby pre každého. Táto spolupráca je ďalším krokom v tomto smere.“

Michael Kurz, viceprezident pre digitálne partnerstvá v spoločnosti Telefónica Deutschland, povedal: „Mobilné platby už vstúpili na nemecký trh. Toto nové partnerstvo ešte viac urýchli využívanie a akceptáciu mobilných platieb a vnesie medzi rôznych aktérov na trhu vyššiu efektívnosť a transparentnosť.“

„Spájaním toho najlepšieho v sfére bankovníctva a mobilnej komunikácie zabezpečujeme, že sa mobilné platby stanú bežnými a všadeprítomnými vo všetkých sieťach, tak jako je to dnes s textovými správami,“ hovorí  Pawel Rychlinski, riaditeľ divízie Nemecko a Švajčiarsko v spoločnosti MasterCard. „Dnes ohlasujeme udalosť, ktorá zmení situáciu na trhu v Nemecku a v priebehu roka 2014 budeme expandovať do viacerých európskych krajín.“

„Tento jednoduchý model spolupráce už čoskoro začne fungovať aj na Slovensku a v ďalších európskych krajinách, kde sme v mnohých prípadoch vo veľmi pokročilom štádiu vyjednávaní a technických implementáciách bánk aj mobilných operátorov,“ doplnil Josef Machala, Head of Sales pre CEE región spoločnosti Trevica SA.

Foto: shutterstock.com