Denné detské sanatórium v Trnave prechádza veľkými zmenami

0
1247

Fakultná nemocnica Trnava modernizuje svoje Denné detské sanatórium. V rámci modernizácie prebehli rekonštrukčné práce, vrátane výmeny okien ako aj inštalácia nového technického vybavenia – nového laseru, ktorý bude slúžiť na laseroterapiu pre malých pacientov s poruchou hybnosti, na uvoľnenie spazmov a proti bolesti. Laseroterapia tiež u detí podporuje metabolizmus buniek a má regeneračný účinok.

Rozsiahla rekonštrukcia Denného detského sanatória v Trnave a obnovenie prístrojového vybavenia prebieha vďaka spolupráci s Občianskym združením SPECTRA, ktoré podporuje modernizáciu zdravotníckych služieb pre občanov Trnavského a Nitrianskeho kraja. Spolupracuje s viacerými spoločnosťami, medzi jej hlavných partnerov patrí Samsung Electronics Slovakia.. Vďaka podpore projektu v celkovej hodnote 30 000 EUR sa výrazne zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti a komfortu v jedinom zariadení tohto druhu v Trnavskom kraji.

„Snažíme sa sústrediť spoluprácu s partnermi nemocnice práve na pracoviská, ktoré akútne potrebujú rekonštrukciu a dovybavenie technikou. U Denného detského sanatória vnímam aj ďalšie rozmery významu pomoci. Pomáha sa najmenším pacientom, ktorí sú v najzraniteľnejšom veku. Tiež je úžasné sledovať, akým spôsobom sa im odovzdáva personál sanatória. Preto je potrebné, aby mali na svoju prácu aj primerané podmienky,“ vyjadril potešenie z rekonštrukcie riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Martin Tabaček.

Deťom sú v Dennom detskom sanatóriu pri Fakultnej nemocnici Trnava poskytované odborné diagnostické, terapeutické a poradenské neurologické, psychologické a rehabilitačné vyšetrenia a terapia. Významnou novinkou je Montessori liečebná pedagogika. V rámci nej pôsobí špeciálne vyškolený Montessori pedagóg, účastník štipendijného pobytu v Kindercentre Mníchov. Rehabilitačné výkony spočívajú v individuálnej a skupinovej liečebnej telesnej výchove a v reflexnej metodike podľa prof. Vojtu. Zaujímavými pre deti sú cvičenia na fyziobale, liečba hrou s náradím (loptou, činkami, kruhmi, akupresúrnymi pomôckami), vodoliečba, bazén, vírivka, perlička, bioptron lampa, nožná masáž, nožná vírivka, laseroterapia či magnetoterapia. Realizuje sa aj muzikoterapia či liečba hrou. V zariadení pracuje komplexný odborný tím – detský neurológ, psychológ, vyškolený Montessori pedagóg, rehabilitačné sestry špecializované na reflexné rehabilitačné metodiky podľa prof. Vojtu, detské zdravotné sestry a personál zaisťujúci pomocné služby.

Denné sanatórium pre deti so zameraním na ochorenia nervového a pohybového ústrojenstva bolo zriadené v roku 1989. Jeho náplňou je poskytovanie komplexnej liečebno-preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti pre deti od 1. roku do 6. – 7. roku života. Odborná zdravotná starostlivosť o deti je rozdelená do lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžková časť je určená pre 2 skupiny detí rozdelených podľa veku a úrovne psychomotorického vývinu.

Občianske združenie SPECTRA podporuje a rozvíja široké spektrum aktivít vo vzdelávaní, podpore znevýhodnených skupín obyvateľstva, zdravotníctve, športe, dobrovoľníctve, ochrane životného prostredia, ale aj v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Patrí medzi najväčšie občianske združenia na Slovensku, ročne preinvestuje viac ako 300-tisíc EUR a aktívne sa angažuje vo všetkých oblastiach rozvoja spoločnosti a vytvárania príležitostí pre mladých ľudí. Svoje aktivity realizuje predovšetkým v Trnavskom a Nitrianskom kraji.