Deň otvorených dverí v nocľahárni

0
1045

Vraví sa, že raz zažiť je oveľa viac, ako stokrát počuť. Spoznať ľudí bez domova, navštíviť priestor, v ktorom existujú, vypočuť si zaujímavé názory pracovníkov o tom, aké to je pracovať s ľuďmi bez domova, budete mať možnosť počas Dňa otvorených dverí v nocľahárni, ktorý sa uskutoční 24.11.2015. Môžete sa prejsť zrekonštruovanou časťou nocľahárne a tiež nahliadnuť do pôvodných priestorov. Takisto sme pre Vás pripravili výstavu fotografií Lukáša Maceka, film o nocľahárni a ďalšie príjemné aktivity. Dvere pre verejnosť budú otvorené od 10.00. do 16.00.

Nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta bola prvým projektom organizácie Depaul Slovensko a otvorili sme ju v roku 2006, kedy zomrelo 19 ľudí bez domova. Našou ambíciou bolo zabezpečiť, aby ľudia bez domova nezamŕzali na uliciach Bratislavy, ale mali útočište, kde sa môžu najesť, mali priestor pre osobnú hygienu a možnosť prespať. Odvtedy sme poskytli nocľah viac ako 5.000 ľuďom a okrem základných služieb poskytujeme aj sociálne a pracovné poradenstvo, pracovnú terapiu a iné. To, že uplatňujeme nízkoprahový prístup znamená, že pomoc je dostupná aj sociálne vylúčeným skupinám ľudí bez prístrešia, ktorí nie sú schopní splniť podmienky pre vstup do iných zariadení. V budove nocľahárne je zriadený aj útulok s 20 lôžkami, kde klienti zostávajú po celý deň.