COP21: Transparentná spotreba tepla prispieva k ochrane klímy

0
1025

Práve dnes začala v Paríži klimatická konferencia OSN /UN Climate Conference (COP21)/, počas ktorej budú politickí predstavitelia z celého sveta rokovať o aktivitách v oblasti ochrany klímy. Cieľom konferencie je obmedziť globálne varovanie na dva stupne Celzia, k čomu môže výrazne prispieť zvyšovanie energetickej efektívnosti budov. K úspešnému zabezpečeniu a realizácií však obyvatelia musia získať väčšiu transparentnosť vlastnej spotreby tepla.

Vykurovanie a ohrev vody sa odzrkadľujú na enormných účtoch a podieloch spotreby energie domácnosti. Aj malé zmeny v správaní obyvateľov môžu pomôcť zvýšiť energetickú efektívnosť budovy. Jednou z požiadaviek je však väčšia transparentnosť vlastnej spotreby obyvateľov, napríklad prostredníctvom merania individuálnej spotreby energie. Výhoda pre spotrebiteľov: každý obyvateľ platí len za energiu, ktorú sám využíva. Bolo preukázané, že práve tento ukazovateľ motivuje ľudí, aby venovali väčšiu pozornosť vlastnému vykurovaniu, a s tým spojenými úkonmi.

Európska komisia odhaduje, že ročná spotreba tepla na jednu domácnosť takýmto prístupom môže byť znížená v priemere o 25 %. V Nemecku, kde je meranie individuálnej spotreby energie povinné od roku 1981, bolo ušetrených neuveriteľných 350 miliónov ton emisií CO2. Okrem toho, pilotný projekt nemeckej energetickej agentúry (dena), ukazuje, že potenciál úspor možno zvýšiť približne o ďalších 16 %, a to v tom prípade, ak je ročné vyúčtovanie doplnené o údaj mesačnej spotreby. Podľa medzinárodnej poradenskej spoločnosti Ecofys – za predpokladu potenciálnych úspor v objeme 5 %, by mohlo byť každoročne usporených 1,3 milióna ton emisií CO2. To zodpovedá približne ročnej spotrebe mesta s asi 400.000 obyvateľmi.

S ohľadom na tento obrovský potenciál úspor poverila Európska komisia všetky členské štáty zavedením merania individuálnej spotreby energie do začiatku roka 2017, čím významne prispejú k dosiahnutiu európskych cieľov pre ochranu klímy. Implementácia však prebieha v mnohých členských štátoch pomaly. Európska komisia nedávno oznámila, že členské štáty EÚ budú môcť do roku 2020 znížiť emisie CO2 nad rámec cieľa o 20 %, nepodarí sa im však dosiahnuť plánované ciele v oblasti energetickej efektívnosti. Keďže o účinných opatreniach na ochranu klímy sa práve teraz rokuje v Paríži, meranie individuálnej spotreby energie dáva zmysel ako pre Európu, tak aj pre zvyšok sveta, ako dostupná a ľahko implementovateľná metóda.

Návštevníci klimatickej konferencie OSN môžu získať ďalšie informácie o meraní individuálnej spotreby energie, ako i prístupe k ochrane klímy v rámci promostánku ista počas výstavy Solution COP21, ktorá sa koná od 4. do 12. decembra 2015 v Grand Palais v Paríži.