Na Slovensku je dostupná nová liečba žltačky typu C – takmer každý pacient môže byť vyliečený

0
947

Od tejto jesene je na Slovensku dostupná prelomová liečba žltačky typu C. Nová liečba zabezpečuje oproti doposiaľ používanej takmer 100 % účinnosť, neobsahuje interferón a podáva sa formou tabliet. Navyše sa výrazne skracuje dĺžka liečby len na 3 mesiace. Môže to znamenať zlom v živote 160 miliónov chorých na svete, vrátane 33 tisíc pacientov na Slovensku. Na novú liečbu žltačky typu C od novembra upozorní kampaň na internete aj v prostriedkoch hromadnej dopravy.

Podľa prezidenta Slovenskej hepatologickej spoločnosti MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD., je nová moderná liečba žltačky typu C významným míľnikom pre pacientov v celosvetovom kontexte. „Zavedenie týchto nových liekov do praxe možno pokladať za natoľko významný krok v hepatológii, akým bolo popísanie vírusu hepatitídy C pred 26 rokmi. Dokážu totiž hostiteľa úplne zbaviť vírusu, a to veľmi efektívne a takmer bezbolestne,” zhŕňa MUDr. Skladaný.

„Naše prvé osobné skúsenosti s touto liečbou sú pozitívne. Pacienti ju znášajú veľmi dobre. Darí sa nám vyliečiť aj pacientov s pokročilou cirhózou, pre ktorých boli doteraz liečebné možnosti limitované,“ dopĺňa hlavný odborník pre infektológiu prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Kampaň upozorní na chorobu a jej prevenciu

Od novembra bude na internete aj v prostriedkoch hromadnej dopravy po celom Slovensku prebiehať kampaň „Zbierali ste céčka? Možno ich máte ešte dnes.“ Jej cieľom je upozorniť na fakt, že žltačku typu C človek môže mať bez toho, aby o nej vedel. Choroba prebieha totiž často bez príznakov. Ochorieť tak mohol ktokoľvek, komu bol pred rokom 1992 podaný krvný derivát, podstúpil transfúziu alebo kedykoľvek prišiel do kontaktu s nesterilnou ihlou – pri užívaní drog, ale i pri tetovaní, piercingu alebo akupunktúre. Pri akomkoľvek podozrení je dôležité zájsť k lekárovi a nechať sa vyšetriť. Pokiaľ  sa podozrenie potvrdí, lekár odošle pacienta na špecializované infektologické alebo hepatologické pracovisko.

Zákerná žltačka typu C

Vírus žltačky typu C bol objavený pred 26 rokmi. Na rozdiel od žltačky typu A a B proti nemu doposiaľ neexistuje očkovanie. Ochorenie žltačkou typu C je však zákerné – nemusí byť navonok nijak viditeľné, prebieha totiž dlhý čas bez príznakov. Zanedbanie liečby môže viesť k rozvoju cirhózy a následne k rakovine pečene.

Doterajšia liečba

Doposiaľ bola liečba žltačky typu C postavená na kombinácii interferónu s priamo pôsobiacimi antivirotikami. Efekt tejto liečby je najmä u pacientov s pokročilejšími formami ochorenia nižší, niektorí ňou ani nemôžu byť liečení. Interferón sa navyše podáva injekčne, liečba prináša celý rad vedľajších účinkov a trvá až 4x dlhšie ako liečba novo schválená.

O žltačke typu C

Žltačkou typu C sa človek nakazí predovšetkým infikovanou krvou, menej často môže dôjsť k prenosu vírusu aj z matky na plod. Pred rokom 1992 bola častým zdrojom infekcie aj krvná transfúzia alebo podanie krvných derivátov a opakované chirurgické zákroky. V dnešnej dobe je najčastejšou príčinou infekcie použitie nesterilnej ihly pri vnútrožilovej aplikácii drog. Ohrození môžu byť ľudia aj pri tetovaní, piercingu alebo akupunktúre, pokiaľ sa nepoužívajú sterilné ihly a nástroje. Zdravotnícky personál môže byť vystavený riziku infekcie v prípade kontaktu s infikovanou krvou. Medzi formy prenosu patrí aj rizikové sexuálne správanie.