CLIMAWIN: Nové inteligentné okná znižujú energetickú náročnosť budov o 20 %

0
1726
  • Technológia CLIMAWIN vyvinutá malými a strednými podnikmi z Dánska, Írska a Nemecka v rámci projektu financovaného EÚ

Konzorcium troch európskych výrobcov a dodávateľov okien a vetracích systémov vytvorilo novú unikátnu technológiou pre okná s energeticky účinnou regeneráciou tepla pre obytné a obchodné budovy. V zime okná a vetranie veľkou mierou prispievajú k  tepelným stratám, najmä v starších budovách. Inteligentné okná CLIMAWIN majú taktiež funkciu automatického chladenia, ktorá je využiteľná v horúcom počasí, lebo pomáha podstatne znížiť  náklady na klimatizáciu.

Okná sú najväčším zdrojom tepelných strát v budove a môže cez ne unikať až 30-50 % tepla či chladu. Vyvinutie  novej technológie CLIMAWIN je pozitívnym príkladom ako môžu zdroje EÚ, vyčlenené na vedu a výskum malých a stredných podnikov, pozitívne ovplyvniť život ľudí, zlepšovať kvalitu života a pomôcť šetriť náklady na energie, ktoré v priemere predstavujú až 60 % vynaložených prostriedkov z celkových spotrebných nákladov na bývanie.

Ako to funguje

„Naša inovácia je vlastne systémom pasívneho vetrania s regeneráciou tepla. Výsledky skúšok ukazujú, že štandardná budova vybavená iba oknami CLIMAWIN zlepší energetický výkon o 18-24 %,“ uviedol zástupca pre projekt, Brian O’Brien zo spoločnosti Solearth Ecological Architecture.

„V chladných klimatických oblastiach je CLIMAWIN navrhnuté na zlepšenie komfortu predhrievaným vetraním vzduchu na severnej, východnej a západnej fasáde a použitím záťaže slnečným teplom na južných fasádach. Pre horúcejšie klimatické oblasti má funkciu automatického chladenia, ktorá umožňuje vnikanie denného svetla, ale znižuje neželané prehrievanie. Optimalizovaním tepelnej izolácie, záťaže slnečným teplom a kontroly denného svetla môžu okná výrazným spôsobom zlepšiť energetickú účinnosť a tepelný komfort v obytných a obchodných budovách, ktoré v súčasnosti nemajú účinné vetracie systémy,“ uviedol Brian O’Brien.

Okno bolo vyvinuté v rámci projektu CLIMAWIN financovanom zo zdrojov EÚ na výskum a vývoj siedmimi partnermi zo štyroch krajín: Dánska, Nemecka, Írska a Portugalska. Okno s vysokým výkonom predhrieva prichádzajúci vetrací vzduch poháňaný slnečnými článkami, ktorý je automaticky regulovaný snímačmi okna. Má početné charakteristické vlastnosti, ktoré mu poskytujú jasnú výhodu oproti existujúcim oknám a technológiám vetrania. Tieto zahŕňajú veľmi výkonnú tepelnú izoláciu, regulované vetracie otvory pre riadený prívod vzduch, rám s dvomi vrstvami zasklenia, vzduchové filtre, zabudovanú elektroniku a bezdrôtovú komunikáciu medzi snímačmi v miestnosti a oknami (takže inštalácia dodatočného vybavenia sa môže urobiť bez obnovy zapojenia). Pre rôzne klimatické oblasti existuje funkčnosť predhrievania a automatického chladenia a režim oplachovania/obtekania pre extrémne podmienky.

Globálna obchodná príležitosť

Táto technológia sa vyvíjala tri roky a teraz ju komerčne zavádzajú traja partneri projektu. Okná CLIMAWIN budú k dispozícii v celej Európe koncom roku 2014. Výrobcovia si budú môcť kúpiť licenciu od konzorcia a následne technológiu CLIMAWIN začleniť do svojej vlastnej výroby, pričom konzorciu zaplatia patentové poplatky. Konzorcium predpokladá dosah aj mimo Európy na dôležité trhy ako sú USA, Kanada a Rusko.

“CLIMAWIN ukazuje , že nízky obsah uhlíka znamená aj veľké obchodné príležitosti pre MSP, ktoré sú oporou nášho hospodárstva. Vďaka tejto technológií budú môcť spotrebitelia a podniky znižovať náklady na energie. EÚ i naďalej podporuje tento druh výskumu v našom novom programe Horizont 2020,“ uviedol Michael Jennings, hovorca európskej komisárky pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnovej.

O projekte CLIMAWIN

CLIMAWIN je systém okien s pokročilým vetraním (regenerácia tepla), ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Solearth Architecture v Dubline v Írsku, spoločnosťou Rauh Fenesterbau v Sassendorfe v Nemecku a spoločnosťou Horn Vinduer v Lunderskove v Dánsku, s výskumom a vývojom, ktorý sa uskutočnil v Inštitúte Fraunhofer na Aalborgskej univerzite v Dánsku a na Katedre elektroniky Univerzity v Minho v Portugalsku podľa výskumného projektu financovaného EÚ v roku 2012. Partneri projektu dostanú spolu 1,4 milióna eur z prostriedkov EÚ do konca existujúceho 2. projektu.CLIMAWIN_Profiles - Head and Cill

Projekt CLIMAWIN bol pôvodne zameraný na sektor obnovy, najmä starších budov, v ktorých sú systémy s energeticky účinným vetraním zriedkavé. Vďaka dvojitej schopnosti optimalizovať kvalitu interiérového vzduchu a maximalizovať tepelnú účinnosť sa od okna CLIMAWIN očakáva, že bude komponentom pri podpore budov s takmer nulovou stratou energie (alebo pasívnych domov).

Vetracie okná CLIMAWIN budú dostupné koncom roku 2014 v celej Európe v drevenej, kompozitnej drevenej, hliníkovej a aj hliníkom obloženej verzii vyrábanej v Dánsku a Nemecku. Systém sa predáva prostredníctvom www.climawin.eu. CLIMAWIN je pozoruhodný pri vývoji licencovaného partnerstva so spoločnosťami obchodujúcimi s oknami, ktoré si želajú zahrnúť technológiu CLIMAWIN a know-how do svojich výrobkových katalógov.

O financovaní európskeho výskumu a inovácií

Od 1. januára Európska únia implementovala nový, sedemročný program financovania výskumu a inovácií, ktorý sa nazýva Horizont 2020. Počas nasledujúcich siedmich rokov bude v rámci výskumných a inovačných projektov na podporu ekonomickej konkurencieschopnosti Európy a na rozšírenie hraníc ľudských poznatkov preinvestovaných takmer 80 mld eur. Rozpočet EÚ na výskum sa zameriava predovšetkým na zlepšenie každodenného života v oblastiach, ako je zdravie, životné prostredie, doprava, potraviny a energie.

Vytvorili sa aj výskumné partnerstvá s farmaceutickým, leteckým a kozmickým, automobilovým a elektronickým priemyslom na povzbudenie investícií súkromného sektora určených na podporu budúceho rastu a vytváranie vysoko kvalifikovaných pracovných miest. Horizont 2020 sa ešte viac zameria na premenu vynikajúcich nápadov na predajné výrobky, procesy a služby. Najnovšie informácie o európskom výskume a inováciách si pozrite na:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion