Nízkoenergetické objekty

0
2730

Energeticky úsporné domy resp. nízkoenergetické domy sú označované skratkou NED.  Na Slovensku je výstavba týchto objektov pomerne v plienkach no v  zahraničí je nízkoenergetický  dom už štandardnou formou výstavby. Základným  kritériom, podľa ktorého delíme  energetický úsporné domy do niekoľkých skupín,  je spotreba tepla na vykurovanie. Pre porovnanie, bežný dom dosahuje energetickú spotrebu 100 až 200 kWh/(m2.a), v prípade starých domov až 250 kWh/(m2.a). Energetické úsporné domy majú túto spotrebu niekoľkonásobne nižšiu.

Táto forma bývania, čiastočne luxusu  v sebe spája energetickú úspornosť, kvalitu stavebných konštrukcií, a vysoký obytný komfort.

Základné delenie NED

Energeticky úsporný dom má spotrebu tepla 50 až 70 kWh/(m2.a). V ňom sa dajú tieto parametre dosiahnuť vhodnými úspornými opatreniami, ako sú napríklad zvýšenie tepelného odporu obvodového plášťa buď použitím inovatívnejších tepelnoizolačných materiálov alebo vhodných tepelných izolácii potrebnej hrúbky. Ďalej je to  cielené využívanie pasívnych solárnych prvkov alebo zníženie spotreby energie inštaláciou solárnych kolektorov a fotovoltaických panelov. Vykurovací systém je zvyčajne konvenčný, často sa využíva podlahové vykurovanie v kombinácii s radiátormi alebo konvertormi, no jeho výkon a energetická spotreba sú však nízke.

Nízkoenergetický dom so spotrebou tepla 15 až 50 kWh/(m2.a) si vyžaduje viac opatrení.  Základom je okrem kvalitnej tepelnej izolácie plášťa (hrúbka plášťa môže dosahovať aj 500 mm), pasívne a aktívne využívanie slnečnej energie pomocou solárnych kolektorov. Ďalším podstatným faktorom je aj mechanické vetranie s predohrevom vzduchu a rekuperáciou tepla (spätné získavanie tepla) čo si vyžaduje návrh technickej miestnosti pre umiestnenie týchto komponentov vetrania. V týchto objektoch sa do značnej miery využíva nízkoteplotný vykurovací systém (podlahové vodné vykurovanie) s prepojením na solárne kolektory. Návrh domu si vyžaduje vopred jasne určený nízkoenergetický systemový koncept s maximálnou optimalizáciou jednotlivých prvkov, podľa ktorého sa vybuduje systém vetrania a vykurovania v optimálnej kombinácii.

Pasívny dom má spotrebu tepla 5 až 15 kWh/(m2.a). Objekt musí mať realizovaný dokonalý tepelnoizolačný a vzducho-nepriepustný obal budovy. Vďaka  tomuto faktu sa obyčajne zaobíde bez konvenčného vykurovacieho systému.  Potreba tepla, ktorá vzniká v dôsledku prirodzeného úniku tepla z budovy, sa zvyčajne zabezpečuje formou spätného získavania tepla z odchádzajúceho vzduchu takzvanou rekuperáciou alebo sa môže uplatniť výroba energie z tepelného čerpadla, biomasy či slnečnej energie pomocou solárnych kolektorov. Odhadovaná energetická potreba u pasívnych domoch (na vykurovanie, prípravu teplej vody a prevádzku elektrospotrebičov) je  nižšia ako 40 kWh/(m2.a). Pasívnym solárnym získaním tepla sa v pasívnych domoch pokryje až 80% spotreby tepla.

Nulový dom je dom s takmer nulovou spotrebou energie na vykurovanie 0 až 5 kWh/(m2.a), v ktorom sa využívajú výlučne miestne obnoviteľné zdroje. Všetky vyššie spomenuté faktory na technické zabezpečenie budovy a stavebnotechnického vyhotovenia detailov objektu platia aj tu, len s väčšou dôraznosťou na detail. Tieto objekty sú schopné si v lete vyrobiť taký nadbytok elektrickej energie, aký v zime spotrebujú. Zásoby energie sa uskladňujú napríklad vo veľkoplošných slnečných kolektoroch alebo sa využívajú fotovoltaické panely, ktorými sa  zásobuje verejná sieť.

Graf spotreby tepla

V porovnaní s bežnými novostavbami nemajú energetický úsporné domy nijaké zásadne iné či dodatočné   komponenty: stena, strecha, okná a vetranie sú potrebné v každom dome dlhodobo obývanom ľuďmi. Princíp energeticky úsporných domov spočíva v zlepšení a skvalitnení týchto komponentov. Nie každý ale vie fakt, že zníženie energetickej potreby domu na vykurovanie z bežných 100 kWh/(m2.a ) na polovicu vás bude stáť asi o 10-15% viac pri počiatočnej investícii. Opatrenia, ktoré znižujú energetickú potrebu na jednu tretinu stoja asi o 20-25% viac. Z dlhodobého hľadiska je zaujímavý fakt, že tieto peniaze sa  čoskoro vrátia, pretože na vykurovanie a prípravu teplej vody už nevykladáte takmer žiadne financie. Ich výška závisí od zvoleného typu energeticky úsporného objektu.

fotos: shutterstock.com, google.com

zdroj: IEPD