Centrá zdieľaných služieb ovládli aj slovenský trh

0
1171

Rozmach firiem a ich napredovanie sa neodzrkadľuje len počtom a prijímaním nových zamestnancov, ale i širším záberom v podobe rozširovania pôsobnosti spoločností, situovaním centier zdieľaných služieb – tzv. „shared services centier“. Potenciál centier zdieľaných služieb v posledných rokoch ovládol aj lokálny slovenský trh. Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša súhrnný prehľad a výšku mesačného odmeňovania v rámci centier zdieľaných služieb. Komplexné dáta o výške mzdy v kľúčových oblastiach prinášajú možnosť porovnania mesačnej mzdy na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Cieľom prieskumu je poukázať na mzdové ukazovatele, rast pracovných pozícií a trendy zaznamenané v krajinách V4.
Kandidáti a centrá zdieľaných služieb
Aj napriek tomu, že európske krajiny čelia silnej konkurencii zo strany rozvíjajúcich sa ázijských trhov, krajiny V4 zažívajú obrovský rozmach v oblasti zdieľaných služieb. Jedným z ukazovateľov je stále napredujúci a rozrastajúci sa počet zamestnancov ako i hlboká expanzia sektora. Centrá zdieľaných služieb predstavujú dynamickú oblasť a sú dôležitým zdrojom informácií s efektívnou možnosťou pre riadenie operatívnych stratégií. Zabezpečujú celý rad podporných služieb, a to predovšetkým v oblasti zákazníckych služieb, HR, financií, účtovníctva, nákupu a informačných technológií. SSC pracujú pre zákazníkov v diferentných segmentoch priemyslu v krajinách v rámci celého sveta.
Pokročilá jazyková znalosť budúcich kandidátov je práve preto veľmi dôležitá. Aktívne ovládanie a znalosť anglického jazyka je nevyhnutnou podmienku pracovného zaradenia v centrách zdieľaných služieb, pričom zo strany zamestnávateľov je preferovaná aj znalosť ďalších cudzích jazykov. V Českej republike sa najčastejšie vyžaduje ovládanie nemeckého, holandského a severských jazykov. V Maďarsku sa zamestnávatelia zameriavajú na kandidátov s aktívnou znalosťou bulharského a estónskeho jazyka, v Poľsku je zo strany zamestnávateľov kladený dôraz na ovládanie francúzskeho, talianskeho, španielskeho, ako i čínskeho jazyka. Na slovenskom trhu sa najčastejšie stretávame s požiadavkou znalosti nemeckého, rumunského a poľského jazyka.

Výrazné zmeny vo vzťahu a podmienkach pre zamestnancov založených firiem sa prejavili v priebehu minulého roka, a to najmä v Českej republike a v Maďarsku. Väčšina spoločností reaguje na zvyšujúci sa rast konkurencie lokálneho trhu a začína zlepšovať výhody a benefity pre interných zamestnancov, vrátane platových podmienok a príležitostí pre externé školenia. Centrá zdieľaných služieb sa tak aj naďalej preukazujú ako veľmi atraktívne nielen pre absolventov, ale i skúsených kandidátov, ktorí by chceli využiť svoje jazykové schopnosti a získať skúsenosti v medzinárodnom prostredí.

„Dynamika centier zdieľaných služieb sa okrem obľúbenosti zo strany uchádzačov prejavuje aj počtom voľných pracovných pozícií a príležitostí budúceho uplatnenia primárne v oblasti financií, starostlivosti o zákazníka a klientskej podpory. Centrá zdieľaných služieb dávajú priestor nielen šikovným absolventom, ale i skúseným kandidátom z celého sveta. Zamerať sa je však potrebné na nevyhnutnosť aktívnej znalosti cudzieho jazyka, ktorá je v tomto prípade hlavným predpokladom budúceho uplatnenia v shared services centrách.“

Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia

Preferenciu kandidátov pracovať a uplatniť sa v centrách zdieľaných služieb potvrdzujú aj personalisti personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorí evidujú záujem uchádzačov stať sa, v rámci lokálneho trhu súčasťou zahraničného prostredia s možnosťou nadobudnutia nových pracovných výziev. Profesijný rozvoj a uplatnenie v zahraničných pobočkách je pre kandidátov rovnako značným bonusom.