Budúci projektanti predviedli prácu s denným svetlom

0
1286

Študenti stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo predviedli, ako možno priviesť dostatočné množstvo denného svetla do interiéru. O siedmy ročník súťaže „Rodinný dom VELUX“ bol zo strany budúcich profesionálov veľký záujem.

Cieľom súťaže Rodinný dom VELUX je motivovať a rozvíjať tvorivosť potenciálnych budúcich architektov a projektantov. Ich úlohou bolo navrhnúť rodinný dom s dostatočným presvetlením. Autor návrhu musí zároveň dbať na to, aby jeho riešenie bolo energeticky hospodárne a aby zabezpečilo optimálne vnútorné prostredie.

Siedmy ročník s novinkami

Spoločnosť VELUX pozvala začiatkom roka 2015 všetkých študentov registrovaných do súťaže na exkurziu do svojho výrobného závodu v Partizánskom. Študenti mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa s históriou závodu, výrobou, ale aj samotnými výrobkami. Okrem toho spoločnosť vyhlásila aj špeciálnu odmenu pre školu, ktorej študenti v školskom kole odovzdali najviac projektov. Víťazom finančnej odmeny v hodnote 300 eur sa napokon stala Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove.

Súťažili všetky regióny

Do školských kôl súťaže sa prihlásili žiaci z 12 stredných odborných škôl z celého Slovenska spolu s viac ako 60 projektmi. Do celoslovenského kola postúpilo napokon 35 súťažných návrhov. Počet odovzdaných prác má tak v medziročnom porovnaní narastajúci trend. „Veríme, že vďaka intenzívnej spolupráci so strednými odbornými školami sa nám darí motivovať mladých talentovaných tvorcov nielen k podnieteniu tvorivého myslenia, ale aj k zamysleniu sa nad trvalo udržateľnými spôsobmi navrhovania budov,“ hovorí Magdaléna Bartková, marketingová manažérka spoločnosti VELUX.

Porota ocenila kvalitu prác

Odborná porota v zložení: Ing. arch. Klára Bukolská, Ing. arch. Ľubo Závodný a Ing. arch. Peter Jurkovič vyzdvihla úroveň študentských prác. „Priznám sa, že som nadšený z toho, akí sú stredoškoláci šikovní a že už teraz na sebe takto pracujú. Prejav mnohých prác je veľmi kultivovaný a príjemný. Vzhľadom na to, že ide o práce študentov stredných škôl, je úroveň naozaj výborná,“ hodnotí Ľubo Závodný. „Je obdivuhodné, že študenti nachádzajú odvahu tvoriť a prezentovať svoje projekty. Oceňujem tento aktívny prístup študentov,“ dodáva Peter Jurkovič.

Aj tento rok prevzal záštitu nad súťažou Štátny inštitút odborného vzdelávania. Alena Galanová, ktorá ho počas vyhlásenia zastupovala, sa vyjadrila nasledovne: „súťaž Rodinný dom VELUX je ukážkou príkladnej spolupráce zamestnávateľa a stredných odborných škôl na Slovensku. Spoločnosť VELUX sa snaží prostredníctvom súťaže prepájať teoretické znalosti a posúvať ich smerom do praxe. Vzniká tak priestor nielen na motiváciu žiakov, ale aj na ich inšpirácie do budúcnosti – tým spolupráca spoločnosti a škôl naberá na kvalitatívnejšom význame.“

Výsledky 7. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže Rodinný dom VELUX, ktoré sa konalo 18. júna 2015 v Bratislave, udelila odborná porota žiakom stredných škôl so zameraním na staviteľstvo prvé tri miesta a jedno zvláštne ocenenie.

Prvé miesto a odmenu v hodnote 400 eur si odniesol Tomáš Perďoch (SPŠS Žilina, pod vedením Ing. Evy Kucharovej a Ing. arch. Ľubomíry Buchovej) za projekt VARIO Containers Concept.

Koncept využitia lodných kontajnerov na stavbu domu umožňuje vysokú variabilitu a flexibilitu v závislosti od požiadaviek investora. Koncept možno rôznymi spôsobmi opakovať a alternovať. Autor vo víťaznom návrhu predstavil kombináciu šikmej a plochej strechy. Objekt tiež zasadil do slovenských klimatických podmienok s ohľadom na maximalizáciu prísunu denného svetla a vytvorenie optimálneho vnútorného prostredia v interiéri. Jednotlivé kontajnery možno tiež podľa potreby skladať do obytných komplexov.

Druhé miesto spolu s odmenou 250 eur porota udelila Ádamovi Nagymu (SPŠS Hurbanovo, pod vedením Ing. Františka Bachorca) za prácu s názvom Back to Nature.

Ocenená práca využíva dispozíciu terénu, pričom upriamuje pozornosť na úzke prepojenie života v interiéri s dianím v prírode. Rodinný dom je vsadený do zeme, pričom na okolité prírodné prostredie nadväzuje aj zelenou strechou, cez ktorú prichádza dnu denné svetlo.

Tretie miesto a 150 eur získala Natália Romančíková (SPŠS Žilina, pod vedením Ing. Evy Kucharovej) za projekt Modest house.

Autorkiným cieľom bolo vytvoriť dom, ktorého výnimočnosť spočíva nielen v jednoduchosti, ale aj finančnej dostupnosti. Uprostred pavilónového domu je situované átrium, ktoré prepája objekt s okolitým prírodným prostredím.

Zvláštne ocenenie a 100 eur si odniesla dvojica Kristína BorzováMartin Kondáš (SPŠ SaG Košice, pod vedením Ing. Magdalény Majtnerovej) za ich Nadstavbu bytového domu. Porota sa rozhodla udeliť túto cenu najmä z dôvodu, že sa dvojica snažila o riešenie projektu viacbytovej jednotky. Porota ocenila tiež hru s priestorom i decentné spracovanie.