Audit potvrdil, že strava v trnavskej nemocnici nie je predražená

0
1251

Fakultná nemocnica Trnava si v uplynulom období dala vypracovať nezávislý a objektívny audit výpočtu nákladov na prípravu a výdaj stravy. Tento audit mal za úlohu potvrdiť správnosť výpočtu nákladov na prípravu a výdaj stravy pre pacientov a zamestnancov nemocnice a skontrolovať správnosť kalkulácie ceny stravnej jednotky.

Nemocnica oslovila 20 najväčších audítorských spoločností v Slovenskej republike podľa týždenníka TREND, z ktorých vybrala najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Na základe najnižšej predloženej cenovej ponuky audit vykonávala spoločnosť BDR s.r.o. Predmetom auditu bola kontrola výpočtu nákladov na prípravu a výdaj stravy pre pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Trnava a kontrola správnosti metodiky kalkulácie ceny stravnej jednotky. Správa nezávislého audítora konštatuje, že získal dostatočné a pravdivé dôkazy ako východisko pre jeho názor a že predložená Kalkulácia výpočtu stravnej jednotky pacientov a zamestnancov vo Fakultnej nemocnici Trnava poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o skutočne vynaložených nákladoch a výnosoch na prípravu a výdaj stravy pre pacientov a zamestnancov vo Fakultnej nemocnici Trnava.

„Chceli sme vylúčiť akékoľvek pochybnosti o správnosti výpočtu stravnej jednotky. Po tomto audite môžeme s istotou poprieť akékoľvek označenie medializovaného stravovacieho tendra ako predraženého. Do diskusie sa totiž zapojilo množstvo ľudí, ktorí dostatočne nerozumeli ekonomike zdravotníckych zariadení a nebrali do úvahy množstvo iných faktorov, ktoré na cenu vplývajú,“ povedal na margo auditu riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Martin Neštický. „Celé zabezpečenie fungovania stravovania, rozsiahle rekonštrukcie, zavedenie tabletového systému u nás boli robené pre pacientov a zamestnancov,“ dodal Neštický.

Tabletový systém, ktorého zavedenie nasledovalo po rozsiahlej rekonštrukcii kuchyne a jedálne, zabezpečuje efektívne dodanie uzavretej teplej stravy v tabletoch priamo pred pacienta na oddelenie, čím sa eliminuje riziko kontaminácie stravy, nejednotnosť porcií a na zdravotnícky personál nie sú kladené požiadavky, ktoré priamo nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Sestry sa tak môžu vo väčšej miere venovať pacientovi.