8. ročník súťaže Rodinný dom VELUX

0
1346

V súťaži Rodinný dom VELUX si študenti stredných škôl zmerajú sily už po ôsmykrát

Vyhlásenie ôsmeho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX je dôkazom, že budúci architekti a projektanti si uvedomujú, že ak chcú byť úspešní, musia urobiť niečo navyše. Súťaž pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo vyhlasuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

V súťaži Rodinný dom VELUX majú študenti za úlohu vypracovať štúdiu rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Objekt tiež musí zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie pre komfortné a zdravé bývanie. Registrácia záujemcov o súťaž je možná do 29. januára 2016. Súťažné návrhy treba odovzdať najneskôr do 13. mája 2016.

Ceny pre školy

Aj tento rok bude škole, s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole, udelená špeciálna cena – sponzorský dar v hodnote 300 eur. Minulý rok si za 12 odovzdaných prác odniesla sponzorský dar Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove. Okrem ocenenia samotných žiakov si cenu odniesli aj pedagógovia – vedúci umiestnených súťažných prác.

Priebeh súťaže bez zmien

Zo školského kola, ktoré by na školách malo prebehnúť do polovice mája, postúpia do celoslovenského maximálne tri návrhy z každej prihlásenej strednej odbornej školy. Najviac dva ďalšie návrhy môže porota v školskom kole ohodnotiť tzv. divokou kartou a rovnako ich posunúť do celoslovenského kola.

V druhom (finálnom) kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí prijaté návrhy a rozhodne o troch víťazoch. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.

Zloženie odbornej poroty

Odborná porota sa skladá z jedného zástupcu spoločnosti VELUX a z dvoch nezávislých odborníkov – architektov. Študenti majú počas celoštátneho kola jedinečnú možnosť získať spätnú väzbu na svoju prácu od skúsených architektov, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore.

Výhry v súťaži

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

Každý účastník pri postupe do celoslovenského kola, získa vecnú cenu v hodnote 40,- €. Stredná škola s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €.

Dôležité termíny 8. ročníka súťaže

Registrácia účastníkov do 29. januára 2016
Konzultácie na školách február, marec
Odovzdanie súťažných návrhov do 13. mája 2016
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. jún 2016