Čo zahŕňa projektová dokumentácia II.

0
3934

Zariaďujeme interiér

Čo obsahuje projektová dokumentácia pri výstavbe rodinného domu som Vám objasnil v prvej časti. Obsah projektovej dokumentácie pri zariaďovaní interiéru je vysvetlený v nasledujúcom článku.

V prípade interiéru, ak ho chceme mať nielen útulný no zároveň aby sme využili čo najviac úžitkovej plochy bytu, je dobré si nechať vypracovať projekt interiéru skúseným architektom či dizajnérom (ďalej len zhotoviteľ). Ten má prehľad o najnovších trendoch v rámci dizajnu, používaných materiáloch, farebnom prevedení a správnom zladení farieb ale aj poznatky ako správne rozvrhnúť priestor s prihliadnutím na funkčné využívanie budúcich obyvateľov bytu či rodinného domu. Navyše Vám vie poskytnúť iný pohľad na vec a to dobre poradiť a navrhnúť niečo výnimočné. Vašu inšpiráciu a predstavu o bývaní Vám vie svojimi skúsenosťami a nápadmi vylepšiť.

Interiérový dizajnér či architekt Vám z vášho priestoru vytvorí  útulný domov.

Komplexná projektová dokumentácia interiéru

Tá zahŕňa okrem projekčnej činnosti aj inžiniersku a poradenskú činnosť. V inžinierskej činnosti zhotoviteľ rieši rôzne povolenia, ak sú potrebné resp. vybavuje ohlásenie. Ohlásenie sa väčšinou týka menších zásahov v byte. Ak plánujete pri rekonštrukcii interiéru alebo novom holo byte prestavovať aj múry a zasahovať do nosných častí, je potrebné vybaviť stavené povolenie, o ktoré sa vie postarať Vami zvolený zhotoviteľ. Ku komplexnosti projektu patrí využitie služieb v plnom rozsahu, čo znamená, že šikovný a skúsený interiérový návrhár Vám poskytne zastrešenie projektu svojimi ľuďmi ako sú obkladač, maliar, tapetár, stolár a všetky iné potrebné profesie k realizácii návrhu bytu. Poradenskú činnosť môžete využiť ak sa chystáte zariadiť si byt sám ale predsa potrebujete svoje inšpirácie a návrhy v hlave trochu sceliť. Druhou možnosťou je využiť poradenskú činnosť pri výbere materiálov, druhov lámp alebo obkladov ako aj pri výbere značiek.

Postupnosť pri zaobstarávaní projektovej dokumentácie interiéru

Zhrnutie predstáv

V prvom rade je dobe si ujasniť preferovaný štýl, v ktorom chceme mať interiér bytu, komerčného priestoru či rodinného domu zariadený a všetky podmienky či nápady, s ktorými sa obrátite na odborníka.

Výnimočne sa môže týkať iba o jednu miestnosť možno v inom štýle ako ostatné, no i tu treba pristúpiť k riešeniu, kde sa táto miestnosť síce štýlovo líši ale inač ladí s ostatkom priestoru (bytu). Ďalej je dobré vedieť preferovanú farbu a obľúbenú farbu aby vstupné informácie pre návrhára boli čo najzreteľnejšie a mal dostatočný podklad pre vstup k návrhu. So zhromaždenými informáciami oboznámte dizajnéra alebo architekta pri prvom kontakte resp. stretnutí a preberte si potrebné náležitosti ako napríklad dodávateľov, kto zastreší jednotlivé profesie, dodávateľov, kto vykonáva inžiniersku činnosť, rozsah poradenskej činnosti, finančnú stránku projektu a časový harmonogram.

Vstupné podklady

Vstupnými podkladmi by okrem Vašich predstáv, inšpirácii a preferovaného štýlu mali byť aj pôdorysné podklady. Tie je najlepšie mať pripravené v digitálnej podobe. Ak ich máte,  zhotoviteľ návrhu vykoná dodatočné premeranie priestoru a overí dimenzie. Robí sa to spravidla kvôli presnosti návrhu, ktorý ak pôjde neskôr do realizácie, aby nevznikli zbytočné odchýlky. Samozrejme, že väčšina starších bytov tieto podklady nemajú spracované v digitálnej podobe. V tomto prípade Vám tieto podklady ako prvé, vyhotoví architekt či dizajnér ako skutkový stav bytu po zameraní priestoru.

K vstupným podkladom zaraďujeme aj zostavenie zoznamu odborných prác. Je to zoznam, v ktorom sa určí zodpovednosť za jednotlivé časti projektu. Napríklad,  stolára zabezpečuje zhotoviteľ a elektrikára si zaobstará klient. V zozname je uvedený kontakt a komu sa daná profesia zodpovedá. V skutočnosti je najlepším riešením ak všetky profesie pokrýva zhotoviteľ sám, pretože si vie všetko koordinovať a nestane sa, že čas realizácie projektu sa zbytočne predĺži.

Architektonická štúdia interiéru

Po ozrejmení predstav klienta a spracovaní vstupných podkladov sa prechádza k samotnému návrhu v 2D, teda v pôdoryse. Koľko variant a ako budú vypracované je na dohode so zhotoviteľom. Prevažne je známe vpracovanie štúdie v dvoch variantoch, výnimočne v troch. Spracovanie je  väčšinou na digitálne ale môžete sa stretnúť aj s vypracovaním ručne. Ani jeden zo  zvolených spracovaní nie je zlý nakoľko je potrebné si uvedomiť, že z dvoch variantov sa po konzultáciách upraví jeden a ten bude definitívny. V prípade rýchleho vypracovania návrhu sa väčšinou volí ručné spracovanie úvodných variantov a definitívny návrh je spracovaný digitálne. Po dohodne na finálnej verzií návrhu v 2D sa vypracováva 3D návrh – vizualizácia jednotlivých zvolených priestorov. Od návrhu po realizáciuAj tu sa dá návrh rozdeliť na hmotové vymodelovanie 3D priestoru bez textúr alebo vizualizácia priamo s textúrami. Výhoda je najprv si dať vypracovať návrh 3D vizualizáciu bez textúr, ktorá je ľahšie editovateľná a v prípade dodatočných zmien aj rýchlejšie prepracovateľná. Pred úplným spracovaním 3D vizualizácie je dobré si prejsť so zhotoviteľom použité materiály ako obklady, drevo, textílie a nechať si poradiť. Samozrejme je možné nechať si vypracovať niekoľko variantov zariadenia bytu v 2D a 3D naraz, tu ale treba počítať s vyššou sumou za samotný návrh nakoľko pri neskoršom uplatnení zmeny je potrebné zmeniť nielen hmotovú vizualizáciu ale možno aj textúry, čo si vyžaduje potrebný čas navyše.

Cenová ponuka

Cenová ponuka sa delí na cenovú ponuku zariadenia interiéru a cenovú ponuku hrubých úprav bytu. Cenová ponuka hrubých úprav bytu je vypracovaná väčšinou už pri riešení definitívneho návrhu v 2D. Nie vždy je architektonický návrh interiéru zrealizovaný do posledného detailu. Klient si preto pred pristúpením k samotnej realizácii môže nechať vypracovať cenovú ponuku, čo daný návrh stojí s použitými zariadeniami ako sú sedačka, stôl, dekorácie a textílie a iné. Po vypracovaní cenovej ponuky je možné pozmeniť použitie daného zariadenia. Napríklad zmena sedačky za inú, možno v nižšej cenovej hladine, no mala by zapadať do konceptu. Celú cenovú ponuku vypracuje zhotoviteľ a koordinuje prípadne zmeny.

Realizačný projekt interiéru

Po odsúhlasení kompletnej architektonickej štúdie sa pristupuje k realizačnému projektu. Realizačný projekt obsahuje výkresovú dokumentáciu interiéru pôvodného stavu interiéru, navrhovaného stavu,  búracie a stavebné práce, v mnohých prípadoch výkres elektroinštalácie a svietidiel, nakoľko v starých bytoch je potrebné meniť celú elektrickú sieť a v prípade nových bytov si to možno vyžaduje úpravu vedenia rozvodov. Ďalej sú to výkresy zdravotechniky, kladačské plány podláh a stien, sadrokartónových stien, predstienok a stropov, povrchov stien. Podľa potreby to môžu byť ešte výkresy spracovania detailov a osobitná dokumentácia navrhnutého nábytku na mieru. Ak máte v interiéry inteligentné riadenia, je potrebná samostatná dokumentácia tejto časti, ktorú väčšinou vypracováva firma zameraná na také riešenia v spolupráci so zhotoviteľom. V komerčných priestoroch sa môžete stretnúť s potrebou spracovania dokumentácie vzduchotechniky a klimatizácie. Kompletný realizačný projekt obsahuje aj technickú správu, kde je rozpísané použitie jednotlivých materiálov a popis zariadenia holo stavby resp. popis rekonštrukcie interiéru.

Tak ako pri projekte objektu aj pri návrhu zariadenia interiéru je potrebná a najdôležitejšia architektonická štúdia.

Vyhnete sa tým zbytočnému predraženiu projektu vo fáze realizácie, kedy sa zrazu rozhodnete pre zmenu v návrhu. Je to tá najneekonomickejšia cesta k efektívnemu zhodnoteniu finančných prostriedkov v prospech pohodlného bývania. Nechajte si poradiť od odborníkov na zariadenie interiéru aby ste sa vo svojom novom prostredí cítili čo najpohodlnejšie a mali radosť s inovatívnych nápadov zapracovaných práve vo Vašom interiéry, často krát za rovnaký finančný budget ako keby ste sa so zariaďovaním trápili samy.

Viac v sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – Unika

fotos: shutterstock.com, google.com