Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva 20 a viac zamestnancov

0
1433

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Prinášame vám informácie o právach a povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a iných predpisov povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona právo plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými náhradnými spôsobmi:

  • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
  • úhradou odvodu
  • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich spôsobov a zamestnávania podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona

Zadanie zákazky

Zamestnávateľ môže zákazku zadať chránenej dielni, alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím zadáva zákazku, alebo odoberá výrobky, alebo služby v rozsahu 0,8 násobku celkovej ceny práce. Suma platná pre rok 2012 bola vo výške 827 €. Pre rok 2013 to je 845 .

„Je však nutné upozorniť, že ak zamestnávateľ  odobral tovar, alebo prijal službu od chránenej dielne alebo občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo ktorý realizuje činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov pričom tieto výrobky  priamo nezhotovuje započítava sa do peňažného plnenia len 10 %,“ uviedla Zuzana Bilková, mzdová účtovníčka spoločnosti Accace k.s.

Úhrada odvodu

Odvod za neplnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím na jedného občana je v rozsahu 0,9 násobku celkovej ceny práce. Suma platná na rok 2012 bola vo výške 930 €. Pre rok 2013 platí suma 951 .

Foto: shutterstock.com