Slovenský olympijský výbor spúšťa pri príležitosti začiatku II. OHM v Nankingu mobilnú aplikáciu

0
1399

Symbolicky deň pred začiatkom druhej edície olympijských hier mládeže (OHM) v čínskom Nankingu (16. – 28. augusta 2014) spúšťa Slovenský olympijský výbor (SOV) novú aplikáciu určenú pre mobilné zariadenia. Aplikácia nesie názov SOV s podtitulom Slovenský olympijský výbor. Aplikácia bude slúžiť jej používateľom zároveň ako sprievodca jednotlivými športovými olympijskými podujatiami.

SOV v minulosti už jednu mobilnú aplikáciu vydal. Mobilná aplikácia „Londýn 2012“ bola úzko spätá s XXX. olympijskými hrami v Londýne v roku 2012. Počas londýnskych olympijských hier bola stiahnutá celkovo 8519-krát na mobilné telefóny s operačným systémom Android a 2109-krát užívateľmi. Práve pozitívne prijatie predošlej aplikácie motivovalo SOV k hľadaniu riešenia ako priniesť podobný obsah do mobilu pre každé olympijské podujatie.

„Mobilná aplikácia vydaná pred olympijskými hrami v Londýne sa nám veľmi osvedčila a stretla sa s pozitívnym ohlasom verejnosti. Hľadali sme preto spôsob, ako pripraviť podobný projekt aj pre ďalšie olympijské podujatia,“ načrtol generálny sekretár SOV Jozef Liba hlavné dôvody pre zrod novej mobilnej aplikácie.

Mobilná aplikácia sa dominantne venuje II. OHM v Nankingu. Používateľ môže v aplikácii nájsť všetky praktické informácie týkajúce sa podujatia a nášho účinkovania na ňom. Vďaka mobilnej aplikácii SOV sa môže používateľ zoznámiť s členmi slovenskej výpravy, spoznať ich program na hrách a zároveň zistiť najnovšie informácie týkajúce sa podujatia. Vydanie aplikácie práve pred začiatkom mládežníckeho podujatia nie je náhodné.

„Súčasná generácia mladých ľudí využíva na získavanie informácií primárne mobilné zariadenia. Je príznačné, že mobilnú aplikáciu spúšťame práve pred začiatkom II. olympijských hier mládeže v Nankingu. Slovenský olympijský výbor sa dlhodobo snaží šíriť olympijské myšlienky medzi mladými ľuďmi a považujeme to za jednu z našich povinností. Aj takýmto spôsobom sa zároveň snažíme upriamiť pozornosť verejnosti na mládežnícke hry,“ priblížil okolnosti predstavenia aplikácie Jozef Liba.

Okrem informácií o blížiacich sa olympijských podujatiach obsahuje mobilná aplikácia SOV aj ďalšie informácie z olympijského hnutia. Používateľ si môže napríklad pozrieť galériu našich olympionikov z éry Uhorska, Československa a Slovenska. Aplikácia tiež obsahuje množstvo fotografií a videí napríklad zo ZOH v Soči, ale aj z mládežníckych športových podujatí. Tiež sa vďaka nej môžete dozvedieť najnovšie slovenské i svetové informácie týkajúce sa olympijského hnutia.

Mobilná aplikácia SOV je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Do svojho mobilného zariadenia s operačným systémom Android si môžete aplikáciu stiahnuť v Google Play Store už od dnešného dňa – 15. augusta. Pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS bude aplikácia dostupná po schválení spoločnosťou Apple v App Store.

O Slovenskom olympijskom výbore

Slovenský olympijský výbor(SOV) vznikol na ustanovujúcom zasadnutí 19. decembra 1992. SOV sa stal jedným z dvoch nástupcov Československého olympijského výboru (ČSOV). Jeho riadne uznanie za plnoprávneho člena medzinárodnej olympijskej rodiny schválilo 101. zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 24. septembra 1993 v Monte Carle.

Poslanie SOV je všestranne prispievať k rozvoju športu v Slovenskej republike, šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo, a tak prostredníctvom športu prispievať k harmonickému rozvoju človeka, k vzájomnému porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a k prehlbovaniu mierového spolužitia.

Aktivity SOV stoja na dvoch kľúčových pilieroch. Na uchovávanie olympijského dedičstva a šírenie kľúčového posolstva je zameraný prvý pilier, ktorý sa aplikuje v praxi vďaka Programu výchovy športom a k športu a Programu olympijskej výchovy. Druhý pilier je Olympijská výnimočnosť – Športový program SOV. Jeho významná úloha je koordinácia športovej prípravy Slovenského olympijského tímu a príprava účasti na olympijských hrách a ďalších svetových a európskych olympijských podujatiach, vrátane mládežníckych.

Medzi kľúčové projekty SOV patria Olympijské festivaly Slovenska, Olympijský odznak všestrannosti a Olympijský top tím Slovensko. Aktivity SOV sú širokospektrálne pre všetky vekové kategórie. Nadväzujú na poslanie SOV a sú vyjadrené v slogane „Sme jeden tím”.

SOV dlhodobo spolupracuje s 20 regionálnymi olympijskými klubmi, s mestami a obcami, vyššími územnými celkami, školami všetkých stupňov, so Slovenskou asociáciou športu na školách i so združením Jednota dôchodcov Slovenska. SOV si získava čoraz väčšiu priazeň dobrovoľníkov.